Ojciec Święty odmawia Różaniec

Papież Franciszek: «Módlmy się do Maryi i św. Michała Archanioła, aby chronili Kościół»

Papież Franciszek ponowił wezwanie do odmawiania Różańca

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej

Ojciec Święty postanowił zaprosić wszystkich wiernych z całego świata, aby codziennie odmawiali Różaniec przez cały miesiąc październik, i tym samym zjednoczyć się w komunii i pokucie, jako lud Boży, prosząc Matkę Bożą i św. Michała Archanioła o ochronę Kościoła przed atakami złego ducha, który zawsze ma na celu oddzielenie nas od Boga i od siebie nawzajem.

W ciągu ostatnich kilku dni, przed wyjazdem do krajów bałtyckich, Ojciec Święty zwrócił się z prośbą do Fréderico Fornosa SJ., międzynarodowego dyrektora Światowej Sieci Modlitwy za papieża; i poprosił go, aby rozpowszechnił jego apel wśród wszystkich wiernych na całym świecie, zachęcając ich do odmawiania Różańca i kończenia go starożytną antyfoną „Pod Twoją obronę” oraz Modlitwą do św. Michała Archanioła, który chroni i pomaga nam w walce ze złem (zob. Apokalipsa 12, 7-12).

Modlitwa - powiedział Papież kilka dni temu, 11 września, w homilii w Domu św. Marty, powołując się na pierwszy rozdział Księgi Hioba - jest bronią przeciwko wielkiemu oskarżycielowi, który "podróżuje po świecie szukając sposobu na oskarżenie ”. Tylko modlitwa może go pokonać. Rosyjscy mistycy i wielcy święci wszystkich tradycji radzili, by w chwilach duchowej turbulencji, chronić się pod płaszczem Matki Bożej przez odmawianie antyfony „Pod Twoją obronę”:

Antyfona „Pod Twoją obronę” brzmi następująco:

„Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta”.

[Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko:
Naszymi prośbami, nie racz gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić,
Panno chwalebna i błogosławiona]

Tą prośbą „Ojciec Święty prosi wiernych całego świata o modlitwę, aby Święta Boża Rodzicielka chroniła Kościół pod swym płaszczem, zachowała go przed atakami złego ducha, wielkiego oskarżyciela, a jednocześnie czyniła go coraz bardziej świadomym win, błędów oraz nadużyć popełnionych w czasie obecnym i w przeszłości, a także czyniła zaangażowanym w ich zwalczanie, aby zło nie zwyciężyło”.
Ojciec Święty poprosił także, aby odmawianie Różańca Świętego w miesiącu październiku kończyło się modlitwą napisaną przez Leona XIII:

„Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”


[Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha,
bądź naszą obroną.
Niech go Bóg poskromić raczy,
pokornie prosimy.
A Ty, Wodzu Zastępów Anielskich,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz naszych
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen]

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, 29.09.2018