Kardynał Gualtiero Bassetti

Kardynał Bassetti: «Przedstawcie Chrystusa młodym»

Zadanie wskazane przez kardynała Gualtiero Bassettiego podczas Mszy św. dla uczczenia pamięci księdza Giussaniego, odprawionej w Perugii. Fragmenty homilii
Kard. Gultiero Bassetti

Podążając śladami Jezusa, ksiądz Luigi Giussani (…) stał się pośród zgiełku wielkiego ludzkiego miasta heroldem orędzia miłości, które rodzi nowe życie i może wypływać tylko z prawdziwego, rzeczywistego, głębokiego spotkania ze zmartwychwstałym Panem, światłem i drogą dla rozproszonej i przerażonej ludzkości.

Ksiądz Luigi Giussani dobrze rozumiał, że „spotkać Chrystusa” oznacza „podążać za Chrystusem”, że to spotkanie – jak miał powiedzieć kardynał Ratzinger – jest drogą, drogą wiodącą także przez „ciemną dolinę”, składającą się z niezrozumienia, oszczerstw i prześladowań. Ale ludzie Boga nie pozwalają się wystraszyć. Są gotowi stawić czoła wielkiemu miastu wraz z jego perwersjami, niosąc w sercu tę siłę, która pochodzi od Ducha Pańskiego.

Ksiądz Luigi Giussani (1922-2005)

Ileż osób, zwłaszcza młodych, pozwoliło, by ksiądz Giussani zbliżył się do nich, i zmieniło swoje życie; pozwoliły się dotknąć temu słowu, które wnika w głąb serca i wzbudza nowe uczucia, otwiera horyzonty i sprawia, że rodzi się pragnienie przebywania z Panem.

I to właśnie na młodych jest skierowana nasza uwaga w tych miesiącach poprzedzających synod biskupów. Kościół patrzy na ten świat z uwagą i drżeniem. Zadaje sobie pytanie o kondycję młodych i pozwala, by oni zadawali mu pytania. Wiele badań socjologicznych mówi nam o kondycji młodych, ukazując młodość jako czas osamotnienia, rozproszenia, a nawet rozpaczy; mówią nam o pokoleniach oddalonych od Boga i nieczułych już na zagadnienia religijne. To musi skłonić nas do poważnej refleksji, w przekonaniu jednak, że żadne badanie socjologiczne nigdy nie powie nam nic o sercu młodych, o niepokojach i nadziejach zamkniętych w ich duszy. Prawdziwą wiedzę można posiąść tylko poprzez spotkanie, wejście w ścisły kontakt ze współczesną młodzieżą, by ich poznać i zrozumieć ich sytuację. A na tym rozległym polu działania spieszy nam z pomocą doświadczenie księdza Giussaniego, potrafiące wywierać głęboki wpływ na życie każdego człowieka.

Przedstawianie Chrystusa współczesnej młodzieży jest naszym zadaniem. Zachęcam was więc, byście w każdym środowisku waszego życia byli promotorami tego spotkania, które pozwala odkryć piękno oblicza Chrystusa, wizerunek, w którym odbija się oblicze każdego człowieka.

Podczas ostatniego spotkania z księdzem Juliánem Carrónem papież Franciszek podziękował ruchowi Comunione e Liberazione „za to wszystko, co robi”, i zachęcił do modlitwy za niego oraz do przeżywania – w roku synodu biskupów – wychowawczej pasji do nowych pokoleń, „która zawsze ożywiała myśl i działanie księdza Giussaniego”.

Papież Franciszek zaprosił nas następnie w tych dniach do modlitwy o pokój na świecie, zwłaszcza za rejony Afryki dotknięte wojną. Z duszą pełną wdzięczności wobec Ojca Świętego łączymy się z nim w tej zbolałej modlitwie za losy cierpiącej ludzkości, prosząc z mocą Pana, by zmiękczył stwardniałe serca rządzących oraz „panów wojny”, którzy nie mają żadnych względów dla ludzkiego życia. Módlmy się, by naprawdę był to dla wszystkich prawdziwy czas nawrócenia i by każdy odstąpił od swojej niegodziwej postawy oraz przemocy znajdującej się w jego rękach.

Amen!

*Abp metropolita Perugii-Miasta Piave oraz przewodniczący Rady Episkopatu Włoch