Ksiądz Carrón czyta pozdrowienia skierowane do kardynała Scoli (foto di Pino Franchino)

Możliwość prawdziwie ludzkiej wędrówki

Końcowe przemówienie księdza Juliána Carróna, przewodniczącego Bractwa CL, skierowane do kardynała Angelo Scoli na zakończenie Mszy świętej w rocznicę śmierci księdza Giussaniego. Katedra w Mediolanie, 22 lutego 2012

Czcigodna Eminencjo,

pozwolę sobie w imieniu wszystkich przyjaciół przybyłych do katedry na pamiątkę siódmej rocznicy dies natalis [dnia narodzin] księdza Giussaniego oraz w 30. rocznicę zatwierdzenia przez władze kościelne Bractwa Comunione e Liberazione podziękować serdecznie Waszej Eminencji za umocnienie i oświecenie nas swoją obecnością i nauką.
To pierwszy raz, kiedy jako Pasterz Archidiecezji św. Ambrożego przewodniczysz i współdzielisz z nami to wydarzenie. Przed chwilą, uczestnicząc w ofierze Chrystusa, ofiarowaliśmy nasze życie wdzięczni Panu za dar księdza Giussaniego, z którego osobą Jego Eminencja, tak jak każdy z nas, jest nierozerwalnie związany i o którego geniuszu edukacyjnym Wasza Eminencja przypomniał właśnie w momencie swojego ingresu do diecezji.
Głęboka przyczyna tej wdzięczności leży w fakcie – a mówię to, wychodząc od mojego osobistego doświadczenia – że ksiądz Giussani, stawiając czoła z niestrudzonym entuzjazmem i wielką ludzką fascynacją wciąż żywej, dominującej dziś pokusie, by żyć w pozornie nieuleczalnym rozdarciu pomiędzy wiarą a życiem, otworzył dla nas możliwość (i towarzyszy nam w tym do dziś) przeżywania w spotkaniu z Chrystusem prawdziwie ludzkiej wędrówki. Podążając za jego charyzmatem, możemy weryfikować każdego dnia fakt, że obecność Zbawiciela jest odpowiedzią na to wołanie o zbawienie, które – jak Jego Eminencja przypomniał w swoim wystąpieniu na niedawnym kongresie „Jezus nam współczesny” – jest w „sercu każdego człowieka, w każdym miejscu i czasie, niezależnie od tego, jak bardzo chaotyczna jest droga jego życia”.
W pozdrowieniu przesłanym na kongres Benedykt XVI przypomniał nam, że „Jezus wszedł na zawsze w ludzką historię i nadal w niej żyje ze swoim pięknem i mocą, w tym ciele wrażliwym i wciąż potrzebującym oczyszczenia, ale również w sposób nieskończony wypełnionym Bożą miłością, jakim jest Kościół”. Nie pragniemy niczego więcej, jak tylko żyć wraz z Kościołem i dla Kościoła oraz służyć całym sobą, na miarę naszych możliwości, z synowskim posłuszeństwem wobec Waszej Eminencji, Kościołowi ambrozjańskiemu, w którym charyzmat księdza Giussaniego rozkwitł aż po przyniesienie obfitych owoców na wszystkich kontynentach. W szczególności zapewniamy Waszą Eminencję o naszej bliskości i całkowitej dyspozycyjności podczas zbliżającego się VII Światowego Spotkania Rodzin, które pobłogosławi swoją wizytą Ojciec Święty, przybywając do Mediolanu jako pielgrzym, aby utwierdzić nas w wierze.

Na koniec pozwolę sobie, Wasza Eminencjo, ogłosić przy tej uroczystej okazji, że za pośrednictwem postulatora przedstawiłem Waszej Eminencji prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego księdza Luigiego Giussaniego.
Oby Maryja – „źródło żywej nadziei” – pomagała nam każdego dnia stawać się godnymi obietnic Chrystusowych i ogromnej łaski, którą otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy w charyzmacie księdza Giussaniego.
Dziękuję, Eminencjo.