Kościół - 2010

Benedykt XVI

«Przyjechał, by przynieść Chrystusa»

KościółFabrizio Rossi

Dzisiaj Papież rozpoczyna swoją podróż po Wielkiej Brytanii. To kraj, który prawie pięć wieków temu zerwał z autorytetem papieża. Oto, na co czeka Kościół anglikański („Ślady” nr 5/2010)