Źródło: https://pl.clonline.org

Zaproszenie na Wielkopostne Dni Skupienia Bractwa CL

Porszewice 16-18 lutego 2024

Jeszcze jesteśmy w klimacie Bożego Narodzenia, a 14 lutego, w Popielec, już rozpoczniemy Wielki Post. Zaraz na początku Wielkiego Postu zapraszam Was na ogólnopolskie Dni Skupienia Bractwa CL, jako pomoc w wejściu na drogę nawrócenia. Otrzymaliśmy wielką łaskę, aby „pójść za” i każdego dnia odpowiadać na nią otwartym sercem. Jezus obiecuje nam nowe życie, ale by do niego dojść, trzeba przejść przez krzyż. „Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę”. (Mt 16,24-26)

Wokół nas panuje wielki zamęt. Każdy buduje swoje królestwo. Czy w tym zgiełku jeszcze słyszymy głos Pana? „Jak żyjecie, jeśli nie żyjecie razem. Nie ma życia poza wspólnotą… Budujecie wiele, ale nie Dom Boży” (Eliot, Chóry z Opoki”)

Zapraszam Was w pierwszy weekend Wielkiego Postu, aby zatrzymać się przed Panem i błagać, jak ślepiec:

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. - Co chcesz, abym ci uczynił. - Spraw abym przejrzał” (Mk 10,46-52) „Spraw, żeby się otworzyły nasze oczy. Jezus więc zdjęty litością, dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim” (Mt 20,29-34)

ks. Jerzy Krawczyk


Miejsce: Ośrodek Uroczysko w Porszewicach
https://www.uroczyskoporszewice.pl/pl

Plan:
Wielkopostne Dni Skupienia rozpoczniemy 16 lutego (piątek) kolacją, ok. godz. 18:30. Później msza św. i wprowadzenie. Zakończenie w niedzielę, 18 lutego, obiadem, ok. 12:30.

Zapisy:
Zapisy trwają do 7 lutego.

Proszę zapisywać się przez formularz online.

Link do formularza:
Formularz - zapisy

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres sekretariatu:
sekretariat@cl.opoka.org.pl