Dom Wczasowy Kolejarz, źródło: http://www.dwkolejarz.pl/

Wakacje dla dorosłych 2023

19-25 lipca 2023, dom wczasowy „Kolejarz” w Muszynie

Moi Drodzy,

Zapraszam Was na wspólne wakacje ruchu Komunia i Wyzwolenie do Muszyny, gdzie wracamy znów po latach. Dlaczego warto wyruszyć na wspólne wakacje ruchu CL?

Jedziemy, aby razem wypoczywając „złapać oddech życia”, gdyż w czasie wolnym łatwiej dochodzi do głosu to, czego najbardziej potrzebuje ludzkie serce.

Pragniemy też pójść za ostatnim wskazaniem Ojca Świętego Franciszka, aby będąc razem lepiej poznawać charyzmat ks. Giussaniego i uczyć się nim żyć. Aby ta nowość Chrystusa, która nas pociągnęła przez charyzmat ks. Giussaniego, mogła dojść do głosu dzisiaj w codziennych okolicznościach życia.


ks. Jerzy Krawczyk
Odpowiedzialny Krajowy Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce


Dom Wczasowy Kolejarz, źródło: http://www.dwkolejarz.pl/

Miejsce: Dom Wczasowy „Kolejarz” w Muszynie; http://www.dwkolejarz.pl/

Termin: wakacje odbędą się w jednym terminie, na który może pojechać 250 osób: 19-25 lipca 2023

Termin zapisów: 15 kwietnia 2023.
Warunkiem zapisania na wakacje jest wpłata zaliczki.

Zapisy na wakacje dokonujemy grupowo (a nie indywidualnie) przez odpowiedzialnego za daną wspólnotę lub przez osobę przez niego wskazaną. Osoby te kontaktują się bezpośrednio z sekretarzem wakacji.

Wpłaty zaliczek mogą być dokonywane indywidualnie na wskazane poniżej konto. Ze względu na konieczność wpłacenia zaliczki do Ośrodka, prosimy by osoby zdecydowane w miarę możliwości wpłaciły zaliczkę do 10 marca 2023 (nie jest to koniec zapisów na wakacje, zapisy trwają do 15 kwietnia). Wszelkie zmiany należy zgłaszać również przez osoby odpowiedzialne za zapisy w danych wspólnotach.

Pozostałą kwotę za wakacje należy wpłacić do 20 czerwca 2023. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w wakacjach i skutkować będzie utratą zaliczki, chyba, że na to miejsce zostanie zgłoszona inna osoba.

Zapisy prosimy dokonywać poprzez specjalny formularz do pobrania tutaj:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aFJvyS2p-pZMud0S3X6wwde7VJye2_dk/edit?usp=sharing&ouid=111284169687664384049&rtpof=true&sd=true

Koszt udziału w wakacjach:

• osoby dorosłe i dzieci powyżej 12. roku życia: 890 zł
• dzieci między 3. a 12. rokiem życia: 450 zł
• dzieci do 2. roku życia: gratis

trzecie dziecko w rodzinie płaci 100 zł mniej od obowiązującej stawki, czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie płaci 200 zł mniej od obowiązującej stawki

(Wiek dziecka liczony w dniu rozpoczęcia wakacji)

Zaliczka:

• osoby dorosłe i dzieci powyżej 12. roku życia: 400 zł,
• dzieci między 3. a 12. rokiem życia : 200 zł

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

• 11 1750 0012 0000 0000 2193 1508

Właściciel konta:

Stowarzyszenie „Ślady Obecności”
ul. Włodkowica 21B/39
50-072 Wrocław


Tytuł przelewu: Darowizna – Wakacje Muszyna, wspólnota ..., lista z dnia ...

Serdecznie zapraszamy,

Ks. Jerzy Krawczyk
Odpowiedzialny Krajowy Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce

Dagmara Baraniecka
Sekretariat Ruchu CL w Polsce