Rekolekcje Bractwa CL 2021

7-9 maja 2021, online

W obliczu tych okoliczności pandemii, kiedy załamał się tradycyjny model życia, pogorszeniu uległa sytuacja materialna, życie wspólnotowe zamarło, kościoły zostały częściowo zamknięte, wielu nagle pożegnało swoich bliskich: CZY JEST NADZIEJA?

Nie wystarczy teoretyczna odpowiedź, jest lub jej nie ma. Czy to wystarczy duszy? Potraktujmy to zaproszenie na rekolekcje, jako szansę do zatrzymania się i popatrzenia w głąb rzeczywistości, z tym pytaniem: Czy istnieje nadzieja, która zawieść nie może? Czy jest nadzieja, nie jako „matka głupich”, jako tania obietnica, że jak wszystkich zaszczepimy, to jakoś to będzie. Czy jest nadzieja, która sprosta wymogowi ludzkiego serca, domagającego się odpowiedzi całkowitej, na miarę ludzkiej wielkości? Czy jest nadzieja, pewność co do drogi?

Jak napisał Carrón w liście przed rekolekcjami: „Nawet w tak innych okolicznościach chcemy przeżyć Rekolekcje. Dlatego zapraszam wszystkich – w miarę możliwości, uwzględniając specyficzną sytuację każdego z nas – do zorganizowania odpowiednio czasu i miejsca tak, by uczestnictwo w Rekolekcjach stało się prawdziwą okazją do ciszy i otwarcia na Tajemnicę”.

Wysłuchamy ks. Juliana Carróna w trybie online, dlatego przygotujmy sobie dobry dostęp do internetu.Plan Rekolekcji Bractwa

7 maja - PIĄTEK
20:15- 22:15
- Wprowadzenie

8 maja – SOBOTA
10:30-13:00
- Jutrznia
- Pierwsza Lekcja

17:00- 19:00
- Druga Lekcja

9 maja – NIEDZIELA
9:30-11:45
- Jutrznia
- Assemblea
- Ogłoszenia

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Sekretariatem.

ks. Jerzy Krawczyk
Dagmara Baraniecka


Sekretariat Ruchu CL w Polsce