Wakacje dla dorosłych odwołane

4-11 lipca 2020 I turnus, 18-25 lipca 2020 II turnus, Zembrzyce k/Wadowic

Najdrożsi Przyjaciele!

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną, Diakonia Ruchu CL w Polsce podjęła decyzję o odwołaniu w tym roku wakacji dla dorosłych i młodzieży GS w Zembrzycach. Decyzja ta została podjęta na podstawie oceny możliwego rozwoju sytuacji sanitarnej, aktualnego stanu prawnego, a w szczególności braku stuprocentowej pewności co do zapewnienia pełnej ochrony zdrowotnej w terminie wakacji dla wszystkich, a także przyjmując osąd ks. J. Carróna i centrum Ruchu we Włoszech zawarty w tekście Szkoły Wspólnoty ks. J. Carróna z dn. 6 maja (cytat poniżej).

Podejmujemy więc tę decyzję w jedności ze wspólnotą Ruchu CL na świecie, zaznaczając, że także w Polsce oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ograniczone grupy osób i rodziny, na swoją wyłączną odpowiedzialność, zorganizowały wakacje zgodnie z przepisami prawa. Jak zauważa ks. Carrón, możemy z otwartością oczekiwać na to, co może zrodzić się z tego posłuszeństwa okolicznościom i kreatywności, która z tego wyniknie.

Jak informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie, w związku z zaistniałą sytuacją, jest możliwość odebrania wpłaconej już zaliczki. Bardzo prosimy wszystkich zapisanych na wakacje o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za zapisy w danej wspólnocie i informację, czy decydują się na odebranie zaliczki (wtedy proszę o podanie nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot) albo czy decydują się pozostawić zaliczkę na koncie Stowarzyszenia na poczet kolejnych spotkań (rekolekcje, wakacje, itd.) w ośrodku w Zembrzycach. Proszę osoby odpowiedzialne za zapisy na wakacje, by odesłały do końca maja kompletne listy do Sekretariatu.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich z prośbą, by w miarę możliwości pozostawić wpłacone zaliczki. Środki te pomogą Stowarzyszeniu Ślady Obecności w zachowaniu płynności finansowej. Stowarzyszenie z własnych środków wpłaciło do Ośrodka w Zembrzycach zaliczkę tytułem wakacji w wysokości prawie 30 tys zł, która będzie czekała na rozliczenie przy organizacji kolejnych spotkań w tym ośrodku - być może dopiero w roku 2021.

Wszystkim, którzy zdecydują się pozostawić zaliczki na koncie Stowarzyszenia, z góry bardzo dziękujemy!

Dziękujemy bardzo sekretarzom wakacji Witkowi i Marcinowi za ich gotowość do służenia nam w czasie przygotowania do wakacji oraz za ich wykonaną już pracę.

WAKACJE
Wiele osób prosi nas o wskazania na temat wakacji dla wspólnot, gestu, który nasza droga wychowania zawsze powtarzała przez lata i do którego wszyscy jesteśmy bardzo przywiązani. Myślę, że aby osądzić, jak spojrzeć na ten aspekt naszej propozycji również w tych niezwykłych czasach, każdy musi spojrzeć na doświadczenie z tych dwóch miesięcy. Ktoś nazwał to „czasem zawieszenia”, ale doświadczenie, które widziałem u wielu z nas, było wszystkim oprócz tego! To był pełny czas, pełen sensu, odkryć, choć w kontekście życia zupełnie innego niż przedtem, pozbawiony wielu rzeczy, o których nie decydowaliśmy my. Więc jeśli spojrzymy na nasze doświadczenie, być może stamtąd otrzymujemy najlepszą sugestię, aby spojrzeć na wakacje: nie jesteśmy powołani, aby żyć „zawieszeni”, ani wymyślać czegoś, co wypełni pustkę, ale żyć w pewien sposób nieprzewidywalnie inny. Widzieliśmy, jaki zysk możemy osiągnąć dzięki przestrzeganiu okoliczności, pozwalając się zmieniać. Dziś okoliczności mówią nam, że nie można zaproponować wspólnotom gestu wakacji, biorąc pod uwagę wciąż istniejącą sytuację zdrowotną, przepisy wydane dotychczas przez rząd, a także delikatne implikacje prawne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ograniczone grupy osób i rodziny, na swoją wyłączną odpowiedzialność, postanowią zorganizować wakacje zgodnie z przepisami. Jednak w centrum Ruchu oceniliśmy, że Ruch, zarówno centralny, jak i lokalny, nie będzie promował żadnej inicjatywy. Jestem pewien, że możemy następnie powiedzieć sobie o tym co dostaniemy będąc posłusznymi wobec okoliczności i starannej kreatywności, która z tego wyniknie.
Szkoła wspólnoty z Juliánem Carrónem, Mediolan 06.05.2020


ks. Jerzy Krawczyk z Diakonią oraz sekretarzami wakacji