Zembrzyce 2018 (fot. Miłosz Greszta)

Zaproszenie na wakacje CL

6-13 lipca 2019 I turnus, 13-20 lipca 2019 II turnus, Zembrzyce k/Krakowa

Wakacje ruchu są dla nas czasem uprzywilejowanym, bo w tym wspólnym wypoczywaniu odkrywamy sens codzienności. Uświadamiamy sobie, jak wielka łaska została nam dana. Gdyż rozpoznajemy ślady Obecności Tego, który zawołał nas po imieniu, prowadzi i jednoczy. Jezusa Chrystusa, którego pragniemy coraz bardziej poznawać, bo On jest naszą prawdziwą nadzieją. Wakacje są czasem, kiedy możemy doświadczyć Jego bliskości w doświadczeniu Komunii.
Dlatego znów kieruję do Was zaproszenie na tegoroczne wakacje ruchu CL w Zembrzycach, aby razem spędzić ten tydzień z otwartością serca. Pamiętajmy, aby też zaprosić swoich przyjaciół, bo to, co zostało nam dane, jest dla wszystkich.

Ks. Jerzy Krawczyk, odpowiedzialny krajowy Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce

Miejsce: Ośrodek wypoczynkowo rekolekcyjny im. ks. kard. Karola Wojtyły Totus Tuus w Zembrzycach koło Krakowa (www.totus-tuus.com.pl)

Termin:
Wakacje odbędą się w dwóch turnusach do wyboru:
I turnus: 6-13 lipca 2019 - sekretarz: Kazimierz Wojtas (kawoj@cl.opoka.org.pl)
II turnus: 13-20 lipca 2019 – zapisy: Małgosia Czapska (gosiacz2904@gmail.com), sekretarz: Jakub Ziarno

Termin zgłoszeń: 20.05.2019
O zapisaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zapisania na wakacje jest wpłata zaliczki. Zapisów prosimy dokonywać poprzez specjalne formularze do pobrania tutaj:
Formularz dla I turnusu
Formularz dla II turnusu

Uwaga!
Zapisy oraz wpłaty dokonujemy grupowo (a nie indywidualnie) przez odpowiedzialnego za daną wspólnotę lub przez osobę przez niego wskazaną. Osoby te kontaktują się bezpośrednio z:
• w przypadku I turnusu z sekretarzem I turnusu (Kazimierzem Wojasem)
• w przypadku II turnusu z osobą przyjmującą zgłoszenia (Małgorzatą Czapską)

przekazując wypełniony formularz oraz wpłacając zaliczkę na właściwe dla poszczególnych turnusów konta, podane poniżej. Wszelkie zmiany należy zgłaszać również przez osoby odpowiedzialne za zapisy w danych wspólnotach.

Wspólnota warszawska zapisuje się indywidualnie u Małgorzaty Czapskiej.

Wpis w rubryce „Uwagi, wskazania co do pokoju, z kim chce mieszkać” uwzględnimy tylko, gdy organizacyjnie będzie to możliwe, z ważnych przyczyn (np. potrzeba sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością). Uwzględnienie wskazanych potrzeb dietetycznych jest uzależnione od możliwości Ośrodka.

Pozostałą kwotę za wakacje należy wpłacić do 21 czerwca 2019. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w wakacjach i skutkować będzie utratą zaliczki, chyba, że na to miejsce zostanie zgłoszona inna osoba.

Koszt udziału w wakacjach:
• osoby dorosłe i dzieci powyżej 10. roku życia: 640 zł
• dzieci między 3. a 10. rokiem życia: 320 zł
• dzieci do 3. roku życia: gratis
trzecie dziecko w rodzinie płaci 100 zł mniej od obowiązującej stawki, czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie płaci 200 zł mniej od obowiązującej stawki (wiek dziecka liczony w dniu rozpoczęcia danego turnusu wakacji)

Zaliczka:
• osoby dorosłe i dzieci powyżej 10. roku życia: 300 zł
• dzieci między 3. a 10. rokiem życia: 150 zł

Wpłat należy dokonywać na odpowiednie rachunki bankowe:
• I turnus: 11 1750 0012 0000 0000 2193 1508
• II turnus: 67 1750 0012 0000 0000 2375 9144

Właściciel konta:
Stowarzyszenie „Ślady Obecności”
ul. Św. Antoniego 34
50-073 Wrocław
Tytuł przelewu: Darowizna I część Zembrzyce 2019, Wspólnota: ..., lista z dnia ...

Serdecznie zapraszamy,

Ks. Jerzy Krawczyk
Odpowiedzialny krajowy Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce

Dagmara Baraniecka
Sekretariat Ruchu CL w Polsce

https://pl.clonline.org/

Do pobrania zaproszenie w wersji pdf: