Gry i zabawy

Wakacje dla dorosłych

7-14 lipca 2018 I turnus, 14-21 lipca 2018 Zembrzyce k/Wadowic

Po raz kolejny zapraszamy Was na Wakacje CL - ruchu Komunia i Wyzwolenie(Comunione e Liberazione) - do Zembrzyc k/ Wadowic. Wybieramy się, nie tylko z powodu tego urokliwego miejsca wypoczynku, ale z powodu przyjaźni, która została nam podarowana i nas niesie. WAKACJE CL stały się dla nas drogą wzrastania w tej sympatii, w tym doświadczeniu, które wniosło wielką nowość w nasze życie. Jest to dla nas szansa kontynuacji i pogłębienia, tego co istotne w życiu. Aby razem wypoczywając uczyć się lepiej żyć w tej przyjaźni z Panem. Aby powrócić do źródła i z niego zaczerpnąć. Aby odetchnąć, nacieszyć pięknem i się odnowić.

Zapraszam Was wszystkich, ale szczególnie tych, którzy przyjadą po raz pierwszy, aby przeżyć ten czas z otwartością i prośbą, aby Pan odnowił nasze serca.

Miejsce:
Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny im. ks. kard. Karola Wojtyły Totus Tuus w Zembrzycach koło Krakowa www.totus-tuus.com.pl

Termin:
Wakacje odbędą się w dwóch turnusach do wyboru:

I turnus: 7-14 lipca 2018 r. – sekretarz: Paweł Doś (paweldos@cl.opoka.org.pl)
Lista na wakacje CL w Zembrzycach na I turnus została już zamknięta.
Można zapisywać się na listę rezerwową, która nie daje jednak gwarancji miejsca na wakacjach.
Dotychczas wysłane zgłoszenia są zakwalifikowane na wakacje.
W razie pytań proszę o kontakt z sekretarzem pierwszego turnusu.

II turnus: 14-21 lipca 2018 r. – sekretarz: Tadeusz Kaczyński (tadeusz.kaczynski@wp.pl) zapisy do Krysi Ignatiuk (krysia.ign@op.pl)

Termin zgłoszeń: 16.03.2018 r.

O zapisaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zapisania na wakacje jest wpłata zaliczki. Zapisów prosimy dokonywać poprzez specjalne formularze do pobrania tutaj:

Uwaga! Zapisów oraz wpłat dokonujemy grupowo (a nie indywidualnie) przez odpowiedzialnego za daną wspólnotę lub przez osobę przez niego wskazaną. Osoby te kontaktują się bezpośrednio z sekretarzami turnusów i wpłacają zaliczki na właściwe dla poszczególnych turnusów konta, podane poniżej. Wszelkie zmiany należy zgłaszać również przez osoby odpowiedzialne za zapisy w danych wspólnotach.

Pozostałą kwotę za wakacje należy wpłacić do 20 czerwca 2018 r. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w wakacjach i skutkować będzie utratą zaliczki, chyba że na to miejsce zostanie zgłoszona inna osoba.

Koszt udziału w wakacjach:
W tym roku koszty pobytu zostały przez ośrodek nieznacznie podniesione. Zrobiliśmy wszystko, abyście nie odczuli tej podwyżki. Koszt pobytu osoby dorosłej wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o 20 zł.

Z przyczyn organizacyjnych w ostatni dzień pobytu nie mamy zapewnionego obiadu i kończymy śniadaniem – oba turnusy.

osoby dorosłe i dzieci powyżej 10. roku życia: 620 zł
dzieci między 3. a 10. rokiem życia: 310 zł
dzieci do 3. roku życia: gratis
trzecie dziecko w rodzinie płaci 100 zł mniej od obowiązującej stawki
czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie płaci 200 zł mniej od obowiązującej stawki
(Wiek dziecka liczony w dniu rozpoczęcia danego turnusu wakacji)

Zaliczka:
osoby dorosłe i dzieci powyżej 10. roku życia: 250 zł,
dzieci między 3. a 10. rokiem życia: 100 zł

Wpłat należy dokonywać:

Nr konta dla I turnusu: 11 1750 0012 0000 0000 2193 1508

Nr konta dla II turnusu: 58 1750 0012 0000 0000 2193 1535

Właściciel konta:
Stowarzyszenie „Ślady Obecności”
ul. Św. Antoniego 34
50-073 Wrocław

Tytuł przelewu: Darowizna I część Zembrzyce 2018, Wspólnota: ..., lista z dnia ...