Kim był Jesús Carrascosa

Jesús Carrascosa, członek chrześcijańskiego ruchu anarchistycznego, spotkał księdza Giussaniego w połowie lat 70. Spotkanie to zaowocowało jego powrotem do Kościoła i dało początek CL w Hiszpanii. W 1978 roku współpracował przy tworzeniu wydawnictwa Ediciones Encuentro, a od 1979 roku poświęcił się nauczaniu w kilku madryckich szkołach średnich. W 1997 roku został wezwany do Włoch przez księdza Giussaniego, aby współpracować przy tworzeniu Międzynarodowego Centrum Comunione e Liberazione, które zapoczątkowało swoją działalność w Rzymie w 2000 roku; był jego dyrektorem do 2006 roku. Wraz z żoną Jone odegrał zasadniczą rolę w relacji CL ze świętym Janem Pawłem II w ostatnich latach jego pontyfikatu. W 2022 roku, w wieku 83 lat, z pokorną dyspozycyjnością wziął na siebie odpowiedzialność za CL w Hiszpanii, powierzoną mu przez Centralną Diakonię Bractwa.