(Foto: Daniel Ibanez)

MEETING W RIMINI. KREATYWNOŚĆ WIĘZI

Otwarcie z kard. Zuppim, zamknięcie z Sergio Mattarellą: przedstawiono temat i program Meetingu (20–25 sierpnia). W Ambasadzie Włoskiej przy Stolicy Apostolskiej rozmawiali: Maria Tripodi, Micol Forti i Sabino Cassese
Filomena Armentano

Pierwszego dnia odbędzie się rozmowa o braterstwie, przyjaźni społecznej i pokoju w odniesieniu do papieża Franciszka z kardynałem Matteo Marią Zuppim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. Ostatniego, wraz z prezydentem Republiki Włoskiej Sergio Mattarellą, będzie omawiany temat włoskiej konstytucji wraz z jej potrzebą solidarności i aktywnego uczestnictwa, wymaganego od każdego obywatela i społeczeństwa obywatelskiego, w budowaniu dobra wspólnego. Dwie wielkie osobistości otwierają i zamykają 44. edycję Meetingu na rzecz przyjaźni między narodami, który odbędzie się w Rimini w dniach 20–25 sierpnia pod hasłem „Ludzka egzystencja jest niewyczerpaną przyjaźnią”, którego program został przedstawiony w Rzymie, w Ambasadzie Włoskiej przy Stolicy Apostolskiej.

„Chcemy umieścić w centrum uwagi przyjaźń, dobre i twórcze relacje, pozytywne i konstruktywne kontakty. Jesteśmy przekonani, że ta uwaga jest pilnie potrzebna w świecie naznaczonym rosnącą samotnością egzystencjalną, w świecie coraz bardziej indywidualistycznym i konfliktowym, w sytuacji geopolitycznej charakteryzującej się starymi i nowymi konfrontacjami oraz okrutnymi wojnami toczącymi się nawet w centrum naszego kontynentu” – podkreślił prezes Fundacji Meeting Bernhard Scholz. Razem z nim i z gospodarzem, ambasadorem Francesco Di Nitto, każdy został poproszony o wyjaśnienie znaczenia słowa „przyjaźń” w swoim środowisku: Maria Tripodi, podsekretarz spraw zagranicznych, Micol Forti, kuratorka sekcji sztuki nowoczesnej i współczesnej Muzeów Watykańskich, Sabino Cassese, emerytowany sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Obecni dziennikarze, dyplomaci, przedstawiciele sceny politycznej i kulturalnej.

„Siłą Meetingu są ludzie – podkreślił Di Nitto. – Każda edycja jest możliwa dzięki pasji tysięcy wolontariuszy, co chcę podkreślić. Uważam, że ten wysiłek i zaangażowanie tak wielu pokoleń, które następują po sobie, są niesamowite”. Znamienne dla ambasadora było to, że oficjalna prezentacja Meetingu 2023 odbyła się 11 lipca, w święto świętego Benedykta: „Jednego z tych świętych, którzy przywołują pod rozwagę nam dyplomatom wiele rzeczy drogich Europie, ale równie drogich kulturze”. Na koniec ambasador przypomniał o „codziennym zaangażowaniu, jakie co roku wkładacie w budowanie Meetingu. Zaangażowaniu składającym się z milczenia, pracowitości, budowania przyszłości na korzeniach”.

„Inkluzywny i wielopodmiotowy format Meetingu jest zgodny z działaniami dyplomacji publicznej naszego ministerstwa – rozpoczęła podsekretarz Tripodi. – Dyplomacja jest w istocie zespołem aktorów i instytucji”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej wystąpi z całym pawilonem zatytułowanym „Są Włochy, które współpracują”. Tematem przewodnim są „Drogi Przyjaźni”, czyli ścieżki zapewniające awaryjne dostawy żywności do najbardziej potrzebujących krajów, gwarantujące ochronę i bezpieczeństwo uciekającym przed wojnami i konfliktami. „Afryce będzie poświęcone spotkanie z udziałem wicepremiera Antonio Tajaniego, ministra spraw zagranicznych,. „Chcemy zawrzeć umowy z krajami afrykańskimi z myślą o tym, co nazywamy włoskim «planem Mattei», włączonym do europejskiego planu Marshalla” – potwierdziła Tripodi. Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia i zostało zatytułowane „Nasze wspólne wyzwania wobec Afryki: żywność, woda”.

Przestrzeń dla młodych i sztuki jest z jedną z najbardziej wyczekiwanych wystaw Meetingu 2023: „Kształt słów. Marzenia młodego pokolenia oczami mistrzów sztuki współczesnej”. Wystawa zrodziła się z projektu piosenkarza Giovanniego Caccamo „Słowo do młodych”. Kuratorka Micol Forti podkreśliła, że „centralna rola sztuki i kultury w naszym społeczeństwie jest bodźcem do poszukiwania piękna i prawdy. Zaproszenie do zakwestionowania naszych pewników, do tego, by nie siadać, nie zadowalać się. Nic nie jest oczywiste, wszystko jest ryzykowne, ale tylko w ten sposób kultura podtrzymuje przy życiu człowieczeństwo i tajemnicę, piękno i poczucie sacrum”.

CZYTAJ TAKŻE – Meeting Brno 2023. Możliwe objęcie

Przyjaźń, o której mówi Meeting, można zrozumieć, patrząc także na instytucję Narodowej Służby Zdrowia albo publiczną edukację. „Uderzyło mnie słowo «niewyczerpana» w tytule tegorocznego Meetingu – wyznał profesor Cassese. – W jakim sensie jest niewyczerpana?”. Osobliwością przyjaźni jest to, że w razie potrzeby „promieniuje na inne podmioty, które, ściśle mówiąc, nawet się nie znają”. Jesteśmy przyjaciółmi osób, z którymi żyjemy, i z tego powodu „stworzyliśmy Narodową Służbę Zdrowia. Czymże jest ta Służba, jeśli nie demonstracją przyjaźni, jaką każdy z nas darzy osoby? Osoby, których technicznie nie możemy nazwać przyjaciółmi, ponieważ ich nie znamy”. Dla Cassese to samo dotyczy systemu szkolnictwa, „społecznej odmiany przyjaźni”. Służba zdrowia i edukacja publiczna są „dowodem na to, że żyjemy w systemach troszczących się o społeczeństwo”. I w ten sposób także naród staje się formą przyjaźni. „Zainteresował mnie ten dwojaki aspekt sformułowania pytania, które postawił w tym roku Meeting w Rimini – podsumował prawnik. – Z jednej strony ta odmiana przyjaźni w szerszym znaczeniu, w której mieści się również przyjaźń w stosunku do kogoś, kogo twarzy nie znamy. A z drugiej, ta koncepcja niewyczerpanej przyjaźni, to znaczy przyjaźni, która może rozciągać się od poziomu indywidualnego do zbiorowego. I to wyjaśnia bardzo bogaty program, który nam zilustrowano i z którego wszyscy mamy nadzieję skorzystać”.