Zwiedzający na jednej z wystaw prezentowanych podczas edycji w 2022 roku (fot. Archiwum Meetingu)

Meeting w Rimini. Wystawy 2023

Od Burriego po energię, od młodzieży po pracę, od klasztoru w Azer po Péguy’ego. Alessandra Vitez wprowadza nas w tegoroczne propozycje. „W każdej jest cząstka życia, która prowadzi do ponownego odkrycia rodzącej siły przyjaźni”
Paola Ronconi

Oto jesteśmy. Nadszedł czas, aby pomyśleć o Meetingu w Rimini i dowiedzieć się, co zaproponuje w tym roku, zaczynając od wystaw. Jako wątek przewodni tytuł edycji – Ludzka egzystencja jest niewyczerpaną przyjaźnią – będzie przewijał się pośród paneli i nagrań prezentowanych w halach wystawowych w poszukiwaniu życia, tematów, badań naukowych i świadectw. „Będzie można się przekonać, że człowiek zawsze pragnie przyjaźni, a uświadomienie sobie, że jest ona darem, uwalnia go od samotności i otwiera na nieskończoną potrzebę, która może zostać zaspokojona” – sugeruje Alessandra Vitez, odpowiedzialna za wystawy. W ostatnich miesiącach „każda propozycja coś w nas rozpaliła, prowokowała do tego stopnia, że ​​uznaliśmy ją za decydującą. Artystyczne ścieżki, na których piękno pełne uroku odsyła nas do dającego się poznać «poza»; świadkowie, którzy intensywnie przeżywając rzeczywistość, spotykali przyjaciół lub sami stali się towarzyszami wielu ludzkich wędrówek; sprawcze przyjaźnie, które rzucają sobie nawzajem wyzwanie w stawianiu czoła pracy, badaniom naukowym, codziennym relacjom, aż do zaobserwowania – aby się uczyć – najbardziej palących pytań młodych ludzi. W każdej wystawie znajduje się fragment doświadczenia i życia, który zaprasza do odkrycia po raz pierwszy i na nowo głębokiego znaczenia i rodzącej mocy przyjaźni”.

Zacznijmy od sztuki. Młodzi Włosi poniżej 35. roku życia opracowali Kulturowy Manifest Zmian, w którym pojawia się 50 wybranych kluczowych słów, znaczących dla dzisiejszego świata. Z ich refleksjami nad tymi słowami spotkało się tyluż samo bohaterów włoskiej sztuki z dojrzalszych pokoleń (Isgrò, Pistoletto, Cattelan, Paladino, Ceroli, Jodice, by wymienić tylko kilku). Stworzyli oni niepublikowane dotąd dzieła, które zostaną wystawione w Rimini w Kształcie słów. Zgodnie z zamysłem pomysłodawcy wystawy, piosenkarza Giovanniego Caccamo (kuratorem jest Micol Forti, Muzea Watykańskie), słowa są nasionami, które wydają owoce i budują więzi, sojusze.
Następnie odbędzie się wystawa prac Alberto Burriego, artysty „materii”, o którym Ungaretti powiedział: „Jest nie tylko największym współczesnym poetą, ale także głównym powodem mojej zazdrości – jest dzisiaj pierwszym poetą”. W Rimini zostanie zaprezentowane duże jutowe płótno o wymiarach ponad siedem na dziewięć metrów, które Burri stworzył jako scenografię teatralną do spektaklu opartego na dziele Ignazio Silone L’avventua di un povero cristiano („Przygody biednego chrześcijanina”). O życiu i twórczości Burriego opowiedzą nam dwa filmy wideo, a towarzyszyć im będą zdjęcia i jedna z serii graficznych autorstwa tego artysty.

Sam nie wystarczam – wystawa, która odzwierciedla pytania, oczekiwania i pragnienia dzisiejszej młodzieży. Dzięki rzeczywistościom takim jak Kayros (dom dla chłopców prowadzony przez księdza Claudio Burgio), Portofranco (pomoc w nauce z wieloma oddziałami we Włoszech) i szkoła zawodowa Piazza dei Mestieri będzie można posłuchać młodych ludzi, wejść w ich życie i odkryć trudności i cuda świata, słabo rozumianego przez dorosłych i pozostającego w trudnej, często dramatycznej i pełnej ran relacji z rzeczywistością, z którą trzeba się zmierzyć. Na potrzeby wystawy Daniele Mencarelli opisał trzy historie młodych ludzi, wychodząc od „wolności”, „wychowania” i „przyjaźni”.

Coroczne spotkanie naukowe jest w tym roku poświęcone energii. Co to jest? Jakie przyjmuje postacie? W jaki sposób człowiek od zarania dziejów używa jej, przetwarza, gromadzi? A przyszłość? W przestrzeni wystawienniczej, której kuratorami są Euresis i Camplus – Nieskończone gatunki natury – znajdzie się również arena, na której będą odbywać się codzienne spotkania. Jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, będzie jeszcze Cum tucte („Ze wszystkimi”), wystawa (nad którą pieczę sprawuje Fundacja Lombardii na rzecz Środowiska), dla której inspiracją jest Hymn stworzeń świętego Franciszka i która koncentruje się na temacie zrównoważonego rozwoju (ale nie tylko), aby spojrzeć na stworzenie jako na świętą przestrzeń, której należy strzec i o którą trzeba się troszczyć.

Dwie wystawy pomogą nam wejść w świat pracy. Smak życia codziennego (przygotowana przez CDO Agroalimentare) sięga po dzieło klasztorów z IV wieku, które w Europie u zmierzchu Cesarstwa Rzymskiego były podstawą gospodarczego, kulturalnego i społecznego odrodzenia. Gdzie znajdujemy dziś tyle generatywnej siły? W czterech sekcjach towarzyszyć nam będzie w podróży nie tylko w czasie, w poszukiwaniu tego, co może przywrócić godność jednemu z centralnych wymiarów człowieka. Następnie wystawa: Zadanie w świecie. O co pyta dziś każdy, kto pracuje lub szuka pracy? Co wprowadza do gry? Zanurzenie w zawodowym wszechświecie, gdzie można znaleźć splendor i zaszczyty, ale także wielkie osamotnienie; tam, gdzie wyłania się głęboka potrzeba pracownika, ale gdzie warunki kontraktu nie mogą stać się wszystkim. W podróży filmowej od Spółdzielni Rione Sanità w Neapolu po Pizzaut, od Trenord po Danone.

Odrodzenie. Żyć i przemyśleć na nowo miasto: ścieżka, która koncentruje się na miejscu uprzywilejowanym dla relacji międzyludzkich. Żeby jednak naprawdę spełniało tę funkcję, w centrum musi znajdować się człowiek, pojedyncza osoba i jej kreatywność. I oto jakie przestrzenie i budynki można odpowiednio przemyśleć na nowo, aby podjąć próbę regeneracji wspólnego życia. Także tutaj kilka nagrań wideo pokaże doświadczenia miejskich interwencji, a obecność kuratorów pozwoli na konfrontację z widzem.

Nie zabraknie wielkiej literatury: z okazji 150. rocznicy urodzin jedna z wystaw zostanie poświęcona Charlesowi Péguy’emu. „Musimy znosić cierpienie, widząc, jak całe światy, cała ludzkość żyje i prosperuje po Jezusie. Bez Jezusa” – powiedział, komentując „epokową przemianę”, jaką przeżywała Francja jego czasów, ekspansję dechrystianizacji na rzecz kultury postępu, która stopniowo miała zdemontować doświadczenie ludu i tradycję katolicką. Na wystawie zatytułowanej Wielki niepokój zwiedzający odkryje tematy drogie Péguy’emu, za pośrednictwem dużych instalacji w formie zeszytów (jego Cahiers), gdzie pytania i problemy, które wtedy stawiał, znajdą współczesny odpowiednik.
Innemu autorowi znanemu Meetingowi zostanie poświęcona wystawa: Próby historii – zaczyn życia: 40 lat po pierwszej publikacji Cavallo rosso („Czerwonego konia”) aktualność tego tekstu i jego autora, Eugenio Cortiego, jest niezaprzeczalna. Przestrzeń wystawy przybliży środowisko, w którym urodził się i dorastał Corti, genezę i treść książki (również dzięki przedmiotom historycznym) z odniesieniami do jego doświadczeń w Rosji. Oprócz tego będzie lektura tekstów i pieśni chórów alpejskich.

Niezwykła historia grupy mniszek trapistek, które przylgnęły do propozycji opata generalnego zakonu, by powołać do życia klasztor klauzurowy w Syrii – krainie przemierzanej przez Piotra i Pawła, gdzie w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej narodziło się doświadczenie monastycyzmu – jest tematem wystawy Azer, ślad Boga. Filmy, wywiady, zdjęcia i teksty poprowadzą poprzez różne środowiska do odkrycia miejsca wiary i przyjaźni, które następnie musiało stawić czoła wojnie o wciąż katastrofalnych skutkach, a następnie trzęsieniu ziemi z lutego ubiegłego roku.

Podczas Meetingu poznamy życie José Gregorio Hernándeza Cisnerosa, lekarza, naukowca i zakonnika, który na wenezuelskiej wsi pod koniec XIX wieku był świetlaną postacią ze względu na wiarę (został beatyfikowany w 2021 roku). Historie i świadectwa opowiedzą nam o Lekarzu ludu, wszechstronnie uzdolnionym człowieku.

CZYTAJ TAKŻE: „Zadanie, do którego wzywa nas Paryż”

Na targach w Rimini będzie można również wybrać się na duże wysokości dzięki Towarzystwu szczytu. Aby zrozumieć zmęczenie wędrówką, która za przewodnikiem prowadzi do cudowności przejmującego piękna.
Podczas Meetingu zostanie zaprezentowana postać świętej Teresy z Lisieux za pośrednictwem 30 dużych obrazów, przedstawiających wybuch życia, do którego doprowadziła ją relacja z Jezusem. Wystawa została objęta patronatem UNESCO z okazji 150. rocznicy urodzin świętej.
Na koniec Giovanni Guareschi weźmie nas za rękę, by opowiedzieć nam o ludzkich przygodach swoich najsłynniejszych postaci: księdza Camillo i Peppone.