Ulica w Bachmucie na Ukrainie (fot. Ansa)

POKÓJ JEST UDZIAŁEM WSZYSTKICH ALBO NIKOGO

„O ukraińskich dzieciach nie można zapomnieć ani na chwilę”. Rok po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie Giampaolo Silvestri, sekretarz generalny AVSI, przemawiał w ONZ
Paola Ronconi

Tamtego ranka 24 lutego 2022 roku świat ze zdumieniem patrzył i słuchał wiadomości o pierwszych rosyjskich bombardowaniach na ukraińskiej ziemi. Nikt by nie pomyślał, że rok później sytuacja nadal będzie tak dramatyczna i trudna. W rocznicę konfliktu 22 lutego Stałe Przedstawicielstwo Ukrainy wraz z przedstawicielami 36 innych krajów zorganizowało spotkanie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Jedynym włoskim prelegentem był Giampaolo Silvestri, sekretarz generalny AVSI, który został zaproszony do wygłoszenia przemówienia na temat ochrony praw dziecka w kontekście wojny. „Jak powiedziałem podczas mojego wystąpienia, pomyślmy najpierw o nich w tę rocznicę – wyjaśnia Silvestri przez telefon. – Płacą one cenę nie do przyjęcia i nie można o nich zapomnieć. Ani przez chwilę. Trzeba im poświęcić największe środki, bo to one są teraźniejszością i przyszłością Ukrainy i nas wszystkich. Nie możemy dłużej uważać się za oddzielonych od najbardziej bezbronnych na świecie – nasze losy są zjednoczone. A to oznacza natychmiastowe zainwestowanie wszystkich możliwych środków w interwencje, które pozwolą dzieciom uwierzyć, że dobre jutro jest dla nich możliwą rzeczywistością”.

Giampaolo Silvestri podczas przemówienia w ONZ, 22 lutego 2023

Według Silvestriego „nawet w sytuacji wojennej edukacja pozostaje fundamentalną sprawą we wszystkich możliwych formach: reaktywowanie szkół, stacjonarne lub przy pomocy narzędzi nauki zdalnej, tworzenie «przyjaznych» przestrzeni dla dzieci z zajęciami rekreacyjnymi i pozaszkolnymi, akcje gwarantujące ścieżkę edukacyjną, a jednocześnie wspierające rodzinę i społeczność dorosłych, w której obecnie przebywają nieletni”. Nie mówiąc już o ścieżkach psychologicznych, niezbędnych w warunkach wojennych.

Liczby, które udostępnia AVSI, są przerażające: 429 zabitych dzieci i 808 rannych; zbombardowano ponad 2900 ośrodków wychowawczych, z których 580 zostało całkowicie zniszczonych. „AVSI działa tam, gdzie nie są prowadzone walki – dodaje przewodniczący włoskiej organizacji pozarządowej. – Problem polega na tym, że na razie nie ma perspektyw na rozwiązanie. Taka sytuacja jest nie do utrzymania na dłuższą metę i nie sposób przewidzieć, jaką przyszłość zapewnić tym dzieciom”.

A jeśli treścią wychowania jest to, że „drugi jest dla ciebie dobrem”, trudno jest pokazać to w inny sposób niż za pomocą słów, zwłaszcza w kontekście wojny: „Pracujemy na rzecz pokoju i za pośrednictwem środków pomocy, które pokazują, że inni są wartością. A w kontekście wojny wyzwanie jest bardzo duże”. Zgodnie z danymi w ciągu jednego roku AVSI wsparła 195 tysięcy osób, poprzez 25 projektów powstałych w odpowiedzi na sytuację kryzysową na Ukrainie, ale także w Rumunii, w Polsce, Mołdawii i we Włoszech, w zakresie przyjmowania uchodźców, za pośrednictwem 134 osób, emigrantów i osób pozostających na miejscu. Na przykład we Włoszech w Mediolanie działa «Hub Help Ukraine», punkt informacyjno-koordynacyjny usług przeznaczonych dla uchodźców ukraińskich oraz łączenia w sieć tych, którzy oferują pomoc, i potrzebujących. „A zaledwie kilka godzin temu Rada Ministrów odnowiła specjalne zezwolenia dla Ukraińców – dodaje Silvestri. – Centrum otwarte w celu świadczenia pomocy Ukraińcom będzie nadal to robić, rozszerzając swoje usługi także na uchodźców z innych części świata. Nie zapominajmy, że sytuacji kryzysowych jest wiele. Pomyślmy na przykład o nagłym stanie wyjątkowym spowodowanym trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii”.

CZYTAJ TAKŻE: MISTRZ I NAUCZYCIEL

„Wszyscy muszą zdać sobie sprawę, że los ukraińskich dzieci jest ściśle powiązany z losem naszych dzieci i naszym – podsumowuje Silvestri, nawiązując do konkluzji swojego przemówienia w ONZ. – Nie możemy uważać się za bezpiecznych, jeśli inni nie są bezpieczni. Pokój jest udziałem wszystkich albo nikogo”.