Vincent van Gogh "Krzew bzu" Muzeum Ermitażu, Sankt Petersburg, Rosja

Czy nadzieja istnieje? Powab odkrycia

Trzeci rozdział książki, w której zostanie zebrana treść Rekolekcji Bractwa Komunia i Wyzwolenie (16-18 kwietnia 2021)
Julián Carrón

ROZDZIAŁ 3
NIEPRZEWIDYWALNY WSTRZĄS

Teraźniejszość, ze swoimi wstrząsami, odsłoniła aspekty życia, które uznaliśmy za oczywiste. „Ale tak to bywa z faktami. Przebijają każdy balon zarozumialstwa, obalają teorie, niszczą przekonania”. Dla wielu niespodziewanie – w obliczu życia i śmierci – ponaglająca stała się, choćby tylko przez kilka chwil, owa potrzeba ostatecznego znaczenia, której nigdy nie uda nam się do końca zdławić. Nie jest żadną nowością to, że wiele oczywistości upadło, nie są już częścią naszego wrodzonego bagażu kulturowego. A jeśli, jak powiedział Morin, niepewność jest miarą naszych czasów, to pandemia pogłębiła ją jeszcze bardziej, ze względu na swoją dotkliwość i długotrwałość. Trudno jest teraz – z jakiej pozycji by się nie wychodziło – pozostawać zakotwiczonym w „tym, co już znane”, zawierzając się bezwładnie iluzji trzymania życia w garści Ale być może, paradoksalnie, jest to ułatwienie pozwalające zobaczyć, jak rozpadają się niektóre z naszych monolitycznych domniemań, oraz doświadczyć, jak tworzą się pęknięcia w murze naszych pewności. Śpiewa o tym Leonard Cohen: „We wszystkim jest pęknięcie / W ten sposób wnika światło”. (...)

Rozdział III
Rozdział I-II