Livia Giussani

Livia Giussani. Nekrolog CL

Zmarła siostra księdza Giussaniego. Poniżej przesłanie księdza Juliána Carróna i Comunione e Liberazione: „Wstawiaj się za nami razem z bratem w tej tak dramatycznej okoliczności”.

Ksiądz Julián Carrón i cały ruch Comunione e Liberazione łączą się w bólu córek Margherity i Cecilii, brata Gaetano oraz wszystkich krewnych z powodu narodzin dla nieba najdroższej

Livii Giussani

Wraz z bratem Luigim stawiała pierwsze kroki w życiu i w wierze, nigdy się od niego nie odłączając, wypełniając swoje powołanie żony i matki w nieprzerwanym posłuszeństwie Tajemnicy, zgodnie z tym, co polecał jej ksiądz Giussani: „Najdroższa Livio, kiedy istnieje to, co istotne, istotne w całości, dlaczego nie przyjąć z wielką radością daru, który Bóg ofiaruje nam dla naszego życia, które ostatecznie jest prowizoryczną podróżą, oraz w którym każda rzecz żyjąca blisko nas nie jest niczym innym jak przejściowym symbolem Tego, który zawsze na nas czeka? – To jest wartość i zasadnicze spełnienie życia” (1948). Razem z bratem, siostrą i mężem niech z nieba ochrania naszą drogę w tej tak dramatycznej dla życia i wiary na świecie okoliczności.

Mediolan, 19 marca 2020