Ogłoszenia dla Ruchu w Polsce 2019/2020

1. Miesiąc misyjny
Nie posiadamy produktu na sprzedaż, ale życie do komunikowania: Boga, Jego boskie życie, Jego miłosierną miłość, Jego świętość”.
Papież Franciszek

Ks. Adam Wiński jest na misjach, w przyszłym roku już trzecia grupa studentów planuje wyjazd na Kubę, by w czasie wakacji towarzyszyć dzieciom i młodzieży na Kubie przez zabawy, wspólny czas, bycie razem, świadectwo wiary. Uczestnicząc w ich misji mamy okazję, aby wychowywać się do udziału w Misji Chrystusa. Osoby, które chcą wesprzeć misje mogą wpłacać środki na konto Stowarzyszenia Ślady Obecności, z dopiskiem: darowizna MISJE KUBA.
PLN 67 1750 0012 0000 0000 2375 9144
Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wspierali Misje na Kubie.

2. Szkoła Wspólnoty
Po Inauguracji Roku przez miesiąc pracujemy nad lekcją ks. J. Carróna z Inauguracji. Potem podejmujemy pracę nad książką Zostawić ślady w historii świata (Luigi Giussani, Stefano Alberto, Javier Prades, Opole 2011).
Szkoła Wspólnoty jest narzędziem wychowawczym rozwoju (w zakresie świadomości i afektywności) doświadczenia przeżytego spotkania z charyzmatem.
Polega na osobistej lekturze i medytacji tekstu zaproponowanego całemu Ruchowi, przedłużeniem czego są wspólnotowe spotkania czyli Szkoły Wspólnoty.
Od ponad 2 lat mamy możliwość uczestniczenia w Szkole Wspólnoty z księdzem Carrónem („spotkanie na żywo”). Jest ono spotkaniem podsumowującym miesięczną pracę nad tekstem. Udział w tej Szkole Wspólnoty jest okazją do doświadczenia jedności charyzmatu Ruchu w wymiarze ogólnoświatowym. Udział w tej Szkole Wspólnoty powinien być możliwy w każdym miejscu, w którym się spotykamy. W razie pytań pomocą służy Sekretariat: sekretariat@cl.opoka.org.pl.

3. Gest charytatywny
Dobrowolne pójście do innych, współdzielenie części ich życia i dzielenie się częścią naszego życia (...) pozwala odkryć, że właśnie dlatego, że ich kochamy, to nie my czynimy ich szczęśliwymi (...). Jest Ktoś Inny, kto może uczynić ich szczęśliwymi.
Ks. L. Giussani

Podejmujemy gest charytatywny, aby wychowywać się do miłości darmowej i do odkrycia natury naszych pragnień i potrzeb innych. Rodzi się on z uwagi na potrzeby istniejące w środowisku i odpowiedzi na nią przez systematyczne zaangażowanie. Pomocą jest tekst Księdza Giussaniego Sens gestu charytatywnego.

4. Ślady
To czasopismo służy nam, aby lepiej poznawać bogactwo charyzmatu ruchu i komunikować go innym. Koszt rocznego abonamentu 1 egzemplarza to 30 zł. Z przesyłką indywidualną krajową 55 zł; prenumerata zagraniczna 90 zł.
Zgłoszenie prenumeraty z danej wspólnoty na rok 2020 (zawierające nazwisko osoby odpowiedzialnej za dystrybucję w danej wspólnocie, liczbę zamawianych egzemplarzy oraz adres dostarczenia przesyłki) należy wysłać do 15 grudnia 2019 na adres Sekretariatu: sekretariat@cl.opoka.org.pl.
Jesteśmy wszyscy zaproszeni, by współtworzyć Ślady przez opowiadanie o doświadczeniu, faktach i istotnych spotkaniach, wskazywanie rozmówców lub osobowości do przeprowadzenia wywiadów, by Ślady stawały się coraz bardziej nasze. Adres redakcji: redakcja@slady.pl.

5. Fundusz wspólny
Jest wychowywaniem się do ubóstwa, aby całe życie należało do Chrystusa. Daj tyle, aby nie bolało, ale dało się odczuć. Przez systematyczność tego gestu wychowujemy się do współdzielenia całego życia z Chrystusem.
Warto we wspólnocie wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ten gest.
Na koniec roku zebrane środki przelewamy na konto Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Ślady Obecności, konto: 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
Z dopiskiem: darowizna- fundusz wspólny

6. Lektura
„Lektura – mówił ksiądz Giussani – jest normalnym narzędziem wspierania myśli ludzkiej, jego samoświadomości.” Kiedy czytam, to uczę się myśleć. Warto czytać wskazane lektury, aby nie pozostawać w szponach mody i panującej mentalności.

Proponowane lektury miesiąca:
Bezbronne piękno ks. J. Carrón
Zapach Boga kard. Konrad Krajewski

7. Prezentacja książki Bezbronne Piękno - Wrocław
W styczniu 2020 roku planowana jest kolejna prezentacja książki ks. J. Carróna Bezbronne piękno. Tym razem we Wrocławiu. Szczegóły będą podane wkrótce. Wszystkie osoby, które chciałyby zaangażować się w ten gest, proszę o kontakt z Jackiem Grzelakiem: jacek.grzelak@ja-kon.pl.

8. Bractwo
"Najgłębszym sensem Ruchu jest przywoływanie do pamięci o Chrystusie tak, by była ona przeżywana w codziennych okolicznościach życia" (Fragment statutu).

Przynależność do Bractwa jest owocem rozpoznania tej drogi, jako tej, która jest gwarantem doświadczalnych smaku i prawdy życia. Prośba o zapisanie do Bractwa jest aktem wolnym. Ci, którzy chcą wstąpić do Bractwa zwracają się prośbą do Przewodniczącego Bractwa. Wniosek z prośbą o przyjęcie do Bractwa można składać przez stronę:
https://www.fraternita.comunioneliberazione.org.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem Bractwa: Anną Engel; e-mail: amkengel@gmail.com

Jest możliwość indywidualnego wpłacania zadeklarowanych kwot na fundusz Bractwa (w EUR):
ASSOCIAZIONE LAICALE FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE
via G. De Notaris 50
20128 Milano, Italia
BANK: Credito Valtellinese Sede di Milano – Stelline
IBAN: IT 38 T 05216 01614 000000040557
SWIFTCODE: BPCVIT2S
W szczegółach przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz okres, za jaki jest wpłata.

9. Rekolekcje kapłańskie CL 17-20 listopada 2019
Temat: Jak żyć wiarą dzisiaj? Jak ją dzisiaj proponować?
Prowadzi: don Roberto Battaglia z Włoch
Miejsce: Instytut im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego 12, Częstochowa
Rozpoczęcie 17.XI o 20.00 kolacją, zakończenie 20 X przed obiadem.
Zapisy do 7 listopada u ks. Tomasza Struzika: sttomek@wp.pl; tel. 793 073 270

10. XV rocznica śmierci ks. Giussaniego i XXXV rocznica papieskiego uznania Bractwa CL (luty 2020)
Prosimy zadbać, aby msze św. z tej okazji miały charakter publiczny i misyjny. Prosimy, aby wcześniej (do 15.02.2020) podać do Sekretariatu (sekretariat@cl.opoka.org.pl) termin mszy św. i poprosić celebransa o tekst homilii. Prosimy o przesłanie tekstu homilii oraz dokumentacji fotograficznej spotkania (3-5 zdjęć) w ciągu tygodnia od spotkania na adres Sekretariatu.

11. Rekolekcje Bractwa CL 8-10 maja 2020, Góra św. Anny

12. Wakacje dla dorosłych, Zembrzyce, Ośrodek „Totus TUUS”
• I TURNUS 4 – 11 lipca 2020
• II TURNUS 18 – 25 lipca 2020

13. Pielgrzymka do Częstochowy 4-13 sierpnia 2020
Pielgrzymka jest propozycją skierowaną do wszystkich młodych (studentów, licealistów, młodych pracujących), którzy zanurzeni w charyzmacie Ruchu pragną podjąć decydujące pytania dotyczące swojego życia i powołania.

14. Meeting w Rimini 18-23 sierpnia 2020
Tytuł Meetingu: Pozbawieni poczucia cudowności, pozostajemy głusi na to, co wzniosłe.

15. Inauguracja roku pracy 2020
Kolejna Inauguracja Roku Pracy będzie 17 października 2020 roku. Ze względu na 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II Inauguracja odbędzie się w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

16. CLU
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA STUDENTÓW (CLU)
Wszystkich studentów zapraszamy do podjęcia wspólnych rekolekcji w Wielkim Poście. Odbędą się one w terminie 13-15 marca 2020 w Niepokalanowie k/Warszawy. Szczegóły będą podane później.
Wakacje CLU: 13-20 września 2020, Małe Ciche

17. GS
FERIE GS: 27-30 grudnia 2019, Olsztyn k/Częstochowy, Ośrodek „Święta Puszcza"
Zgłoszenia do 06.12.2019, u Marzeny Paurowicz (e-mail marzenapaurowicz@wp.pl)

SPOTKANIE NAUCZYCIELI z Fracesco Barberisem styczeń/luty 2020 - miejsce i dokładna data będzie jeszcze podana
WAKACJE GS: 11-18 lipca 2020, Zembrzyce

18. Sekretariat
Jest w służbie Ruchu w Polsce oraz pomocą w kontakcie z Sekretariatem Międzynarodowym we Włoszech. Prosimy, aby przekazywać do Sekretariatu informacje o wszystkim, co się wydarza, o zmianach terminów Szkół Wspólnoty, o terminach organizowanych spotkań, aby można było dotrzeć z tym do wszystkich.
Sekretariat Ruchu w Polsce prowadzi Dagmara Baraniecka, tel. +48 691 383 921, e-mail: sekretariat@cl.opoka.org.pl.