Chrystus w otchłani wskrzesza wybranych (XV wiek). Kaplica św. Sebastiana, Lanslevillard. Francja

Rekolekcje Bractwa 2019. Wprowadzenie

Notatki z wprowadzenia do Rekolekcji Bractwa zatytułowane „Co wytrzymuje próbę czasu?” (Rimini, 12 kwietnia). Pełny tekst Rekolekcji ukaże się w późniejszym terminie
Julián Carrón

Chyba nigdy dotąd, tak jak tym razem, nie przyjeżdżaliśmy tu ze świadomością, że nie jesteśmy w stanie zapewnić trwania pięknym rzeczom, które przydarzają nam się w życiu. I chyba jeszcze nigdy, tak jak dziś, nie byliśmy świadomi, jak bardzo potrzebujemy kogoś, kto wytrzymuje próbę czasu, odpowiadając na naszą bezgraniczną potrzebę trwania.

Prośmy zatem Ducha Świętego, który jako jedyny jest w stanie wytrzymać i odpowiedzieć na całe pragnienie pełni, które nas konstytuuje.

Przybądź, Duchu Święty

Rozpocznę od lektury telegramu, który przysłał nam Ojciec Święty: „Z okazji rekolekcji, gromadzących w Rimini członków Bractwa Comunione e Liberazione, którym w tym roku towarzyszy znamienny temat: «Co wytrzymuje próbę czasu?», Najwyższy Pasterz kieruje swoją serdeczną myśl, wyrażając pragnienie, aby pamięć ofiary Chrystusa i Jego wcielenie w historię były konkretną pomocą ofiarowaną przez Boga Ojca do przezwyciężenia każdej przeciwności i nędzy obecnego czasu. Papież Franciszek, zapraszając do badania znaków czasu i rozpoznawania w różnorodnych historiach świętości okazji do budowania Jego przybytku w świecie, z serca udziela Księdzu, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, swojego apostolskiego błogosławieństwa, rozszerzając je na wszystkich obecnych, ich rodziny i cały Ruch. Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Jego Świątobliwości”.

Pobierz pełny tekst: