fot. Gabriel Piętka

Ogłoszenia dla Ruchu w Polsce 2018/2019

Szkoła wspólnoty, gest charytatywny, misja, fundusz wspólny. Zapowiedzi wydarzeń, przypomnienia, zmiana osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Sekretariatu. Zapoznaj się i skorzystaj...

1. Szkoła wspólnoty
Po Inauguracji Roku przez miesiąc pracujemy nad Orędziem ks. Giussaniego z Inauguracji.
Szkoła wspólnoty jest naszym podstawowym narzędziem pracy. Uczymy się, jak żyć, porównując się z charyzmatem ks. Giussaniego (z prośbą, aby stało się moim spojrzeniem). Szkoła wspólnoty jest nie tylko pracą nad wskazanym tekstem we wspólnocie, prowadzoną przez odpowiedzialnego, ale jest także pracą codzienną i osobistą.
Szkoła wspólnoty z księdzem Carronem („spotkanie na żywo”) jest spotkaniem podsumowującym miesięczną pracę nad tekstem. Udział w tej szkole wspólnoty jest okazją do doświadczenia jedności charyzmatu ruchu w wymiarze ogólnoświatowym. Udział w tej szkole wspólnoty powinien być możliwy w każdym miejscu, w którym się spotykamy.

W razie pytań pomocą służy sekretariat. Aktualnie prowadzi go Dagmara Baraniecka sekretariat@cl.opoka.org.pl.

2. Gest charytatywny
„Dobrowolne pójście do innych, współdzielenie części ich życia i dzielenie się częścią naszego życia (...) pozwala odkryć, że właśnie dlatego, że ich kochamy, to nie my czynimy ich szczęśliwymi (...). Jest Ktoś Inny, kto może uczynić ich szczęśliwymi”.
Ks. L. Giussani
Podejmujemy gest charytatywny, aby wychowywać się do miłości darmowej i do odkrycia natury naszych pragnień i potrzeb innych. Gest charytatywny rodzi się z uwagi na potrzeby istniejące w środowisku i odpowiedzi na nią przez systematyczne zaangażowanie.
Pomocą jest tekst Księdza Giussaniego „Sens gestu charytatywnego.”

3. Misja - wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię
„Drodzy młodzi.... Tym, co pobudza mnie, by nawiązując dialog z wami mówić do wszystkich, jest pewność, że wiara chrześcijańska pozostaje zawsze młoda, jeśli otwiera się na Misję, którą przekazuje nam Chrystus. "Misje odnawiają Kościół."(…) Drodzy młodzi, tegoroczny październik - miesiąc misyjny, podczas którego odbędzie się poświęcony wam Synod - będzie kolejną okazją, aby stać się uczniami-misjonarzami, coraz bardziej rozmiłowanymi w Jezusie i Jego misji, aż po najdalsze krańce ziemi”. (z Orędzia Ojca św. Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2018 r.)
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam. Bez wymiaru misyjnego wiara nie jest przeżywana w pełni. Wiara umacnia się, kiedy jest przekazywana. (św. Jan Paweł II)
Ks. Adam Wiński i ks. Radosław Kowalski pracują na misjach na Kubie. Uczestnicząc w ich misji mamy okazję, aby wychowywać się do udziału w Misji Chrystusa. Osoby, które chcą wesprzeć misje mogą wpłacać środki na konto Stowarzyszenia Ślady Obecności
PLN 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
EUR PL61 1750 0012 0000 0000 2193 1578

Z dopiskiem: darowizna MISJE

4. Fundusz wspólny
Jest wychowywaniem się do ubóstwa, aby całe życie należało do Chrystusa. Daj tyle, aby nie bolało, ale dało się odczuć. Przez systematyczność tego gestu wychowujemy się do współdzielenia całego życia z Chrystusem. Warto we wspólnocie wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ten gest.
Na koniec roku zebrane środki przelewamy na konto Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Ślady Obecności, konto: 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
Z dopiskiem: darowizna - fundusz wspólny.

Pobierz ogłoszenia: