Julián Carrón przyjęty przez papieża Franciszka

Ksiądz Carrón na prywatnej audiencji u papieża Franciszka

Przewodniczący Comunione e Liberazione wyjaśnia w Vatican News: «Zachęcał nas do kontynuowania naszego zaangażowania, ponieważ uważa to za bardzo ważne w tym szczególnym momencie, w którym młodzi ludzie żyją w „płynnym społeczeństwie"»
Adriana Masotti

Poranna audiencja papieża Franciszka z przewodniczącym Bractwa Comunione e Liberazione, jedną z posoborowych rzeczywistości kościelnych najbardziej rozpowszechnionych w Kościele we Włoszech i na świecie. Po księdzu Luigim Giussanim, założycielu CL w latach 60., tym, który od
2005 roku przewodzi Bractwu, jest hiszpański ksiądz i teolog, Julián Carrón. Po zakończonym spotkaniu ksiądz Carrón opowiada nam, jak przebiegła rozmowa z Papieżem oraz na jakie tematy wspólnie rozmawiali:

O. – Zwyczajnie kierowało mną pewne pragnienie: móc podzielić się z Papieżem krokami i drogą, jaką przebyliśmy od audiencji przeżytej z nim na placu Świętego Piotra; z pewnymi sugestiami co do naszej drogi, wraz z listem na temat ubóstwa, jaki nam przesłał; oraz tym, jakie kroki
poczyniliśmy w podążaniu za nim, z licznymi inicjatywami, które podjęliśmy w tym zakresie. Było to po prostu wspólne pochylenie się nad tymi kwestiami, jak również nad Synodem poświęconym młodzieży, który leży nam bardzo na sercu, ponieważ jest naszą troską, podobnie jak zobaczyłem, że jest troską Papieża: pragnienie słuchania młodych ludzi i bycie naprawdę gotowymi do szerokiego dialogu z nimi.

P. – Czy Papież poprosił was o coś, polecił wam coś jako Bractwu Comunione e Librazione?

O. - Nie, po prostu podziękował mi za to wszystko, co mu opowiedziałem o inicjatywach będących odpowiedzią na potrzeby migrantów czy też za towarzyszenie młodzieży, a także za naszą troskę dotyczącą wychowania młodych ludzi. Zachęcał nas do kontynuowania naszego zaangażowania, ponieważ uważa to za bardzo ważne w tym szczególnym momencie, w którym młodzi ludzie żyją w „płynnym społeczeństwie”, aby mogli odnajdywać punkty odniesienia, które by im towarzyszyły w ich drodze.

P: Jaki jest wkład, który nauczanie papieża Franciszka teraz wnosi w ruch Comunione e Liberazione? Wiadomo, że również ruchy i stowarzyszenia w Kościele „odczuwają skutki” tego wszystkiego, co dzieje się w Kościele powszechnym, a zatem także tych kierunków, które
Papież oferuje ...


O. – Wydaje mi się, że największym wkładem jest to, by uświadomić nam tę epokową przemianę, która rzuca wyzwanie nam wszystkim: to mianowicie, by dostrzegać konkretne sposoby, z jakimi Kościół staje dzisiaj wobec świata i wobec wyzwań, które dotyczą nas wszystkich. Wszystko to wraz z jego nieustannym przynaglaniem do wychodzenia i nawiązywania relacji z innymi, oraz do niesienia tego spojrzenia pełnego czułości i miłosierdzia, jakie nam przyniósł Chrystus w historii, oraz zadbanie o potrzeby ludzi. I my odbieramy to jako coś szczególnie znaczącego także dla nas, ponieważ jest to coś, co wchodzi również w skład naszego DNA.

P: – Wcześniej wspomniał Ksiądz o przyjmowaniu innych osób oraz o młodzieży: czy zechciałby Ksiądz przybliżyć nam jakiś inny front działań, w który dzisiaj jesteście szczególnie zaangażowani?

O. – Nasze zaangażowanie dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, ponieważ sądzimy, iż to jest podstawowy front dla wszystkich. I właśnie tam każdy z nas i cały Kościół weryfikuje, czy propozycja, jaką jest chrześcijaństwo dla współczesnego człowieka znajduje przestrzeń w sercach
młodych ludzi, a znajduje przestrzeń, kiedy jest proponowane i odkrywane jako doświadczenie związane z życiem, z potrzebami, samotnością i niedogodnościami, które one przynoszą. To jest dla nas weryfikacją wiary. Drugim frontem jest to całe wielkie morze potrzeb dzisiejszego
społeczeństwa: my naprawdę chcemy odpowiadać na nie wieloma inicjatywami: od Banku Żywności aż po towarzyszenie, na przykład młodym, którzy mają trudności w nauce, bądź więźniom i osobom, które mieszkają w dużych miastach Ameryki Łacińskiej i mają wielkie potrzeby. Możemy zasiać tam jakieś małe ziarenko i ta chrześcijańska nowość jest dla nas fundamentalna.

Aby posłuchać wywiadu z księdzem Juliánem Carrónem:
www.vaticannews.va

Biuro prasowe CL
Mediolan, 2 lutego 2018 r.