Pustynia

Jan DobraczyńskiWydawnictwo Pelikan - Warszawa 1989
Ilość stron: 252

Jan Dobraczyński, autor kilkudziesięciu powieści czerpiących z biblijnego źródła, a znany nam przede wszystkim z jego najpoczytniejszych tytułów: „Listy Nikodema” i ”Cień Ojca”. „Pustynia” to kolejna propozycja pogłębienia i odczytania na nowo wydarzeń przedstawionych na kartach Starego Testamentu.

I tym razem talent Jana Dobraczyńskiego pozwala nam wniknąć w pragnienia, rozterki, napięcia, nadzieje i rozczarowania postaci znanych nam z kart Starego Testamentu. Autor ożywia dla nas biblijne postacie i sprawia, że w historiach ich życia widzimy i przeżywamy, z kilku stron jednocześnie, niezwykłą historię ingerencji Boga w czas i przestrzeń.

Pozostając wiernym słowom Pisma Świętego i realiom historycznym, polski pisarz wychodzi wraz z Mojżeszem i narodem wybranym z Egiptu i podąża ku Ziemi Obiecanej. Idą przez biblijną pustynię, na której naród i człowiek, jeszcze niedojrzały, często głupi, brutalny, słaby, lecz czasem także zdolny do hojnego zawierzenia, mierzy się z wyzwaniem, które okazuje się większe niż trudna i wyczerpująca droga. Wyzwaniem tym są ścieżki Najwyższego, który „uczy” naród wybrany wyzbywania się „starego człowieka”.

Najpiękniejsze momenty książki to te, w których autor historię wolności człowieka wobec Boga, ofiary, cierpienia i ratunku przedstawia w postaciach pierwszoplanowych i drugoplanowych tak, że stają się one kolejną „figurą” wydarzeń zbawczych, opowiedzianą jeszcze nie raz w kolejnych księgach Starego Testamentu opisujących historię zbawienia człowieka.

Dzięki Janowi Dobraczyńskiemu w „Pustyni” spotykamy nie tylko figurę „Ojca, który dał swego Syna za zbawienie świata”, Jezusa, który modli się za Jemu powierzonymi, ale też Maryję i wielu innych. Przeżycie tego spotkania w plastycznych wizerunkach z „Pustyni” może rzucić nowe światło na drogę duchową każdego chrześcijanina, ale też na drogę każdego, kto przeczuwa istnienie jedynego i wszechmocnego Pana wszechświata.

(Książka dostępna w bibliotekach).