Jan Paweł II, Novo millennio ineunte

Novo millennio ineunte

Jan Paweł IITUM 2001
Ilość stron: 84

List apostolski papieża Jana Pawła II, wydany na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000, dnia 6 stycznia 2001. W liście tym Papież wylicza największe wyzwania stojące przed Kościołem katolickim w trzecim tysiącleciu: wierność Ewangelii, osobista świętość katolików – także świeckich, duszpasterstwo modlitwy, wychowanie do wiary w rodzinach, wierność niedzielnej Mszy Świętej, częsta spowiedź, głoszenie Słowa Bożego, kolegialność biskupów i jedność Kościoła, duszpasterstwo powołaniowe, czynienie miłosierdzia, ekumenizm, ekologia.

Link