Ks. Matteo Campagnaro, Wiara to fascynujące spotkanie (Giussani)

Wiara to fascynujące spotkanie

Matteo CampagnaroWydawnictwo ADAM, Warszawa 2017
Ilość stron: 328

Giussani całe swoje życie kapłańskie poświęcił trosce o wychowanie do dojrzałej wiary, aby człowiek sam mógł doświadczać, że wiara w Chrystusa jest rozumna, bo odpowiada najgłębszym wymogom każdego ludzkiego serca. ta racjonalność wiary prowadząca do spójnego życia chrześcijańskiego, której uczy Giussani jest nadzieja dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce, szczególnie zaś duszpasterstwa studentów.

Książka ta jest udaną próbą usystematyzowania genialnej myśli teologiczno-pastoralnej ks. Giussaniego i myślę, że będzie bardzo pożytecznym wkładem w dzieło ewangelizacji w naszym kraju, gdzie również dostrzegamy wśród wiernych postępujący brak świadomości i zrozumienia motywów naszej wiary.

Niech lektura tej książki przybliży nie tylko koncepcję wychowania według myśli ks. Giussaniego, ale pomoże nam wszystkim w codziennym dawaniu świadectwa o pięknie wiary w Chrystusa.

Fragment „Przedmowy"
Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego