Luigi Giussani, Prečo Cirkev?

Prečo Cirkev?

Preložila Gabriela Tibenská
Luigi GiussaniOto Németh, Bratislava 2014
Ilość stron: 266


«Tretí diel trilógie PerCorso nám predstaví Cirkev; budeme objavovať, čo je pre ňu charakteristické a ako vníma samu seba.

Uvidíme tiež, ako v závere cesty, kde by už malo byť všetko konečne jasné a pochopené, budeme musieť priznať, že všetko je tajomstvo. Ukáže sa, že tieto slová a prednášky nie je možné overiť bez toho, aby sme na záver neprijali skutočnosť Boha, ktorý sa nám zjavuje ešte viac ako tajomstvo.

Boh zostane čímsi nepochopiteľným, čo nemožno vysvetliť slovami ani prednáškami, a to až dovtedy, kým sa nepriblížime k postave Panny Márie, ktorú si Boh sám zvolil, aby sa nám dal spoznať. Ona je metódou, ktorou sa Boh prihovára človeku cez jej hrejivé náručie.

Všetko smeruje k jedinému riešeniu. Jednota kresťanstva nie je myšlienkovým prúdom či ideológiou; jednota sa netvorí ani čítaním hotovej prednášky. Nie je to myšlienka či filozofia, ale ohlasovanie niekoho, kto je prítomný. Vtelenie je skutočnosť, ktorá sa stala. A preto je Máriina ľudská prirodzenosť taká rozhodujúca.

Bez Panny Márie by sme nemohli pochopiť, čo je náboženský zmysel (prvý diel trilógie) či kresťanský- nárok (druhý diel) a ešte menej to, čo je Cirkev, ktorá sa javí ako odpoveď a tiež ako skutočnosť pretrvávajúca v ľudských dejinách až do posledných dní. Preto sme chceli pridať na záver tohto nového vydanie tretieho zväzku o Cirkvi aj krátku kapitolu o Márii z Nazareta. Je to niečo ako apológia Máriinej veľkosti pre ľudí a pre svet».
(L. G., Predslov)