Giussani, Kodėl Bažnyčia?

Kodėl Bažnyčia?

Luigi GiussaniKatalikų Pasaulio Leidiniai, Vilnius 2007
Ilość stron: 280


Kodėl Bažnyčia? Užbaigia don Giussani trilogija.
Trečioji trilogijos dalis mus supažindina su Bažnyčios įvykiu: autorius pasakoja apie jos prigimtį bei savimonę. Kristus, kūnu tapusi tiesa, po dviejų tūkstančių metų vis dar pasiekia žmogų per tikrovę, kurią matome, kurią jaučiame, kurią liečiame: per Jį tikinčiujų draugiją.
Bažnyčia siūlo save kaip Kristaus tęsinį istorijoje, visų laikų žmonių gyvenime. Pirmiau nei organizacija, pirmiau nei vieta, kurioje galima išmokti gyvenimo tiesų ar taisyklių Bažnyčia visų pirma yra Šventosios Dvasios sukurta vieta, skatinanti žmones susitikti su Kristumi. Bažnyčia kunigui Giussani yra gyvenimas, tai yra, tautos vieta. Norint ją suprasti, reikia su ja gyventi, dalyvauti jos gyvenime iki tol, kol atrandamas dieviškumas, kuris per ją veikia.
Ši Giussani trilogija yra tikras “tikėjimo kelias”, kuriuo skaitytojas yra vedamas link atradimo savo gyvenime, kad tik susitikime su Kristumi žmogus randa atsakymą į savo širdies keliamą prasmės klausimą ir kad Kristus nėra tik praeities faktas, bet išlieka dabartyje per Bažnyčios draugiją.