Droga Krzyżowa z tekstami ks. Giussaniego

Luigi Giussani2017
Ilość stron: 46

Należymy do grona zabójców Chrystusa tak jak
wszyscy inni, znajdujemy się jednak pośród nich
w sposób zupełnie szczególny, tak jak szczególna
jest Jego relacja z nami. Pomimo wszystko pozostaje
ta nieubłagana Obecność w naszym życiu,
ponieważ należy ono do Niego. Pan w swoim miłosierdziu wybrał nas, przebaczył, objął i przygarnął.
(Luigi Giussani)

PDF