Giussani, Czas i świątynia. Bóg i człowiek

Czas i świątynia

Luigi GiussaniTygodnik Katolicki Niedziela - Częstochowa 1997
Ilość stron: 104


Ten zbiór tekstów Księdza Luigi Giussaniego przekazuje Czytelnikom żywe doświadezenie wiary chrzścijańskiej, z którego się narodił ruch “Comunione e Liberazione”. Ksiądz Giussani składa tutaj świadectwo doświadeìczėnia i chce, żeby ono dotarło do wszystich, których on ogarnął przecież do tej pory aż w sześćdziesięciu czterech krajach.
Jaka jest natura tego powołania do wspólnoty? Jest ono przez chrzest wspólnym powołaniem każdego chrześcijanina. Ale przecież choć się jest powołanym i przyjmuje siç ten fakt w konkretnym miejscu i konkretnym czasie, “hic et nunc”, to zawsze Jeden i Ten sam jest, od którego przychodzi wezwanie: Jezus Chrystus, Zbawiciel – Król i Pan człowieka i jego dziejów.
Królów Krół i panów Pan, a przeciez pierwszym Jego “byciem u siebie”, pierwszym w pełnym tego słowa znaczeniu “domem” była Maryja: Ona, pierwsze “miejsce” wcielonego Boga w świecie, przygotowane niepokałanością od poczęcia. Znakiem Jej powołania jest rzeczywistość zewnętrznie tak mało królewska i pańska, a przecież najbogatsza w swym wnętrzu: Dom Nazaretański! Najpierw on, a potem, do końca wieków Kościół, mistyczne a przecież równocześnie (jak?) tak konkretne Ciało Chrystusa.
Jego znakiem i równocześnie najskuteczniejszym sposobem urzeczywistnienia jest dziewictwo – dziewictwo Maryi, Dziewicy-Matki Chrystusa. Żeby to pojąć w wierze, iż jest ono sposobem na posiadanie skarbu największego i na skuteczne sprawowanie go, żeby skarb stai się udzialem świata i przemieniał go: “Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje!”
Kiedy św. Piotr mówi nam o uzasadnieniu naszej nadziej, o “zdawaniu z niej sprawy”, idzie za tym wątkiem ksiądz Giussani, ogromną wagę przykładając do uznania rozumności wiary chrześcijańskiej. Mówiąc do młodych, i to w wieku szkoły średniej i wyższej, często powraca do metody, jaką obrał Chrystus, objawiając człowiekowi Ojca.
Niezmiernie ważna w katechezie Założyciela “Comunione e Liberazione” jest kategoria spotkania z Chrystusem. Od Zbawiciela pochodzi inicjatywa i treść każdego spotkania i ma ono miejsce zawsze, w każdym czasie i każdym miejscu, w Kościele, który jest “instytucją zbawienia”.
Powróciłem do niektórych wątków przekazu, jaki otrzymujemy w tym zbiorze tekstów księdza Luigi Giussaniego, żeby zachęcié Czytelników do czerpania z ich bogactwa i zachęcié Wydawnictwo, któremu jesteśmy wdzięczni za tę publikacje, i zachęcié Wydawnictwo, któremu jesteśmy wdzięczni za tę publikacje, i zachęcié Wydawców, żeby nam udostępniali następne.
Niech Chrystus pobłogosławi, aby sie nam otwierały i rozgrzewały serca na głos Pana. Który przychodzi, żeby byé i iść z nami.
(Franciszek Kard. Macharski)