Wychowywanie. Komunikowanie siebie

Julián CarrónWydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża - Opole 2020
Ilość stron: 96

„Nie ma większego wyzwania od wyzwania wychowawczego” – to jedna z głównych tez tej książki. I kolejna myśl: „Wychowuje nie ten, kto robi propagandę, ale kto angażuje się, by rozbudzić coś, co znajduje się w młodym człowieku, w poruszenie jego wolności”.

Przebudzenie w młodym człowieku pragnienia czegoś pięknego i prawdziwego – to największe wyzwanie dla nauczyciela, wychowawcy, księdza, katechety. Nie groźba albo zastraszenie, ale potrzebny jest dorosły człowiek, który nie ogranicza się do moralizowania, ale do rzucenia młodemu człowiekowi wyzwania, by poważnie potraktował swoje serce, pokazując mu nowy sposób patrzenia na rzeczywistość.

Książka ks. Juliána Carróna Wychowywanie. Komunikowanie siebie jest wkładem w Pakt Wychowawczy zainicjowany przez papieża Franciszka. Wkładem podkreślającym wartość i doświadczenie wychowania na podstawie oryginalnego podejścia opierającego się na pouczających spostrzeżeniach ks. Giussaniego.