Skok samoświadomości

Notatki z syntezy księdza Juliána Carróna kończącej Spotkanie Odpowiedzialnych Comunione e Liberazione we Włoszech, Pacengo di Lazise (Werona), 11 marca 2018
Julián Carrón

Haja o que houver
Canzone di Maria Chiara

„Przed naszymi oczami fakty, w naszych rękach kodeksy” – mówił święty Augustyn (Sermo 360/B,20: Sermo sancti Augustini cum pagani ingrederentur). W tym mo-mencie najbardziej czytelnym znakiem tego, czy mie-liśmy przed oczami fakty, które dokumentują żywą obecność Chrystusa, jest sposób, w jaki recytowaliśmy Psalmy. Gdy mamy przed oczami fakty, mówią nam one o bogactwie i głębi, która w przeciwnym razie umknęłaby nam. Psalm 46, który przed chwilą wyrecytowaliśmy, jest niemal syntezą tego wszystkiego, co przeżyliśmy i po-wiedzieliśmy w tych dniach. Kto wie, czego doświadczyła osoba, która napisa-ła ten Psalm, jakie doświadczenie Boga miała! Stawiając wyzwanie doświadcze-niu życia, musiała na nie patrzeć nie ina-czej, jak tylko mając przed oczami Pana: „Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: / łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. / Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia / i góry zapadały w otchłań mo-rza. / Niech wody jego burzą się i kipią, / niech góry się chwieją pod jego naporem: (…) / [Ale] uświęcony przybytek Najwyższego / (…) się nie zachwieje”, ponieważ „Bóg jest w jego wnętrzu” (Psalm 46, w: Nasze wołanie, Opole 2003, s. 31).