Modlitwa konsekracyjna

Modlitwa konsekracyjna – akt poświęcenia naszego życia Chrystusowi przez Maryję, by Kościół stał się dla ludzi źródłem nowego życia:

Maryjo,
Ty jesteś Matką Chrystusa,
Matką Komunii, którą Twój Syn nam daje
jako dar ciągle nowy i potężny,
będący smakiem nowego życia.
Przez Ciebie więc poświęcamy nas samych,
wszystkie cierpienia, które Twój Syn
wybiera dla nas, jak też samo nasze życie,
abyś Ty stałą się Matką życia,
a Chrystus obdarował wszystkich ludzi
tym samym smakiem nowego życia,
którym obdarował nas. Amen.

Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź przez Maryję.

***

Anioł Pański

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

P. Oto ja służebnica Pańska
W. Niech mi się stanie według słowa Twego
Zdrowaś Maryjo…

P. A Słowo ciałem się stało
W. I zamieszkało między nami
Zdrowaś Maryjo…

P. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

***