Triduum GS: „Kim jesteś ty, który wypełniasz moje serce twoją nieobecnością?” (P. Lagerkvist) (2018)

Szkoła wspólnoty GS 2018