Ksiądz Giussani. Setna rocznica urodzin

W 2022 roku przypada setna rocznica urodzin założyciela CL. Jest to okazja do pogłębienia i pokazania nowości, którą nieustannie wnosi w życie wielu ludzi. Oto, jak wnieść swój wkład

W 2022 roku przypadnie 100. rocznica urodzin Sługi Bożego ks. Luigiego Giussaniego (1922-2005). Ta rocznica jest okazją do pogłębienia i upowszechnienia nowości, którą wciąż wnosi w życie wielu ludzi, „wibracji” wiary, którą przekazał swoją propozycją dla dobra Kościoła i społeczeństwa.

„Jak spojrzeć na tę rocznicę? Ta celebracja nie interesuje nas z innego powodu jak tylko tego: aby dać świadectwo temu, co ksiądz Giussani w nas zrodził”, powiedział Julián Carrón podczas ostatnich Rekolekcji Bractwa CL, przedstawiając dzieło rozpoczęte z myślą o tym jubileuszu: „W jaki sposób ksiądz Giussani ma związek z wielu wyzwaniami, przed którymi stoimy? Co dziś generuje jego ojcostwo?”. Wychodząc od tych pytań, rozpoczęto podróż w kierunku inicjatyw i projektów, które są w trakcie tworzenia, do których zostaną dodane inne propozycje:

Międzynarodowa debata akademicka. Komitet Naukowy z okazji 100. urodzin Luigiego Giussaniego zaprosił naukowców z całego świata do napisania eseju na temat myśli Giussaniego w trzech głównych obszarach tematycznych: teologiczno-religijnego, filozoficzno-antropologicznego, wychowawczo-pedagogicznego Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Lugano, po zorganizowaniu w grudniu 2017 r. konferencji pod tytułem „Luigi Giussani: ścieżka teologiczna i otwartość ekumeniczna”, objął funkcję międzynarodowego ośrodka akademickiego promującego to wezwanie. Otrzymane propozycje są obecnie oceniane przez komitet naukowy w związku z publikacją tych esejów i wszelkimi dalszymi inicjatywami.

Nagrody. Bractwo CL ustanowi międzynarodową Nagrodę za pracę magisterską lub rozprawę doktorską o ks. Giussanim, aby promować wiedzę o jego osobie i pracy. Nagrody są przewidziane dla absolwentów z całego świata, którzy uzyskali tytuł magistra oraz dla osób, którym nadano stopień doktora na włoskiej lub zagranicznej uczelni. Szczegóły zostaną podane później.

Wirtualna wystawa. Projekt, zaproponowany i prowadzony przez Monikę Maggioni i Dario Curatolo, ma na celu przedstawienie nauczania ks. Giussaniego w sposób bezpośredni, prosty i bogaty w treści. Cyfrowa wystawa będzie wielojęzyczna, otwarta i udostępniana przez osoby i małe grupy na całym świecie. Planowana jest również ekspozycja w formie plansz w kilku językach, którą można będzie wykorzystać na spotkaniach oraz w czasie innych inicjatyw kulturalnych.

www.clonline.org. Sekcja poświęcona ks. Giussaniemu zostanie wzbogacona o nowe treści: zaprezentuje historię stulecia oraz będzie publikować świadectwa i wkład w życie wspólnotowe.

Biografia. Wiosną 2022 r. ukaże się biografia ks. Giussaniego napisana pod redakcją hiszpańskiego dziennikarza Fernando De Haro.

Jak włączyć się w ten projekt?

„Rok 2022 to okazja, by zaświadczyć, kim jest ks. Giussani dzisiaj i jak nas pochwycił w spotkaniu. Dlatego prosimy wszystkich o wniesienie własnego wkładu” - kontynuował Carrón na Rekolekcjach. W związku z wystawą i tym co pojawi się w internecie proponujemy konkretne zaangażowanie w udział w obchodach stulecia urodzin księdza Giussaniego: możliwe jest przesłanie własnego świadectwa, indywidualnego lub zbiorowego (teksty, zdjęcia z krótkimi podpisami, audio lub wideo), odpowiadając na to proste pytanie: Kim jest dzisiaj dla ciebie ksiądz Giussani?

Witryna jest dostępna online ze wszystkimi szczegółami i instrukcjami technicznymi, aby przesłać swój wkład, od 7 czerwca do 15 września.

Informacje, porady i sugestie:
centenario@comunioneliberazione.org