To czasopismo służy nam, aby lepiej poznawać bogactwo charyzmatu
i komunikować go innym.

Koszt rocznego abonamentu 1 egzemplarza to 30 zł.
Prenumerata wysyłkowa:

  • przesyłka krajowa 45 zł
  • przesyłka zagraniczna 90 zł

Zgłoszenie prenumeraty z danej wspólnoty na rok 2019 (zawierające nazwisko osoby odpowiedzialnej za dystrybucję
w danej wspólnocie, liczbę zamawianych egzemplarzy oraz adres dostarczenia przesyłki) należy wysłać do 15 grudnia 2018 na adres e-mail: slady.zamowienia@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenia Ślady Obecności
ul. św. Antoniego 34, 50-073 Wrocław
45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Tytuł przelewu: „ŚLADY NA ROK 2019”