To czasopismo służy nam, aby lepiej poznawać bogactwo charyzmatu
i komunikować go innym.

Koszt rocznego abonamentu 1 egzemplarza to 60 zł.
Prenumerata wysyłkowa:

  • przesyłka krajowa 80 zł
  • przesyłka zagraniczna 115 zł

Zgłoszenie prenumeraty z danej wspólnoty na rok 2021 (zawierające nazwisko osoby odpowiedzialnej za dystrybucję
w danej wspólnocie, liczbę zamawianych egzemplarzy oraz adres dostarczenia przesyłki) należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@cl.opoka.org.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenia Ślady Obecności
ul. Włodkowica 21B/39, 50-072 Wrocław
45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Tytuł przelewu: „darowizna ŚLADY 2021”