Ślady nr 3, maj-czerwiec 2019

Inny sposób poznawania

Trudno jest znaleźć bardziej ponaglające pytanie od tego, bardziej splecione podwójną nicią z wątkiem naszych dni oraz naszych relacji, z tym, co nam się wydarza i co robimy, chwila po chwili, i przywołuje – wykrzykuje – potrzebę pozostawienia śladów, by nie skończyć w nicości, w którą wielokrotnie nasze okoliczności wydają się omotane. Co wytrzymuje próbę czasu? Co pozwala, by życie, nasze życie, nie upłynęło na próżno, ale wyznaczyło drogę zdolną budować nas samych i świat, który znajduje się wokół nas?

W gruncie rzeczy jest to pytanie wszystkich. Niezależnie od idei, jaką mamy, niezależnie od stanowiska albo wizji świata, jaką postanowiliśmy przyjąć – założywszy, że została wybrana jedna. To sama rzeczywistość sprawia, że to pytanie się wyłania, w czasie oraz w sposób, którego się nie spodziewamy.

Dlatego znajdziecie je nie tylko na naszej okładce czy w książeczce zawierającej zapis Rekolekcji Bractwa CL. Medytacje i spotkanie pytań opierające się właśnie na tej pilnej potrzebie: wystawić wiarę – wydarzenie Chrystusa takie, jakie ma miejsce w naszym życiu – na próbę rzeczywistości, by zweryfikować, czy wytrzymuje, czy pomaga stać się ludźmi.

To, co znajdziecie w książeczce, jest rzeczywistą drogą, możliwą dla wszystkich. Nie opiera się na teoriach – żadna idea nie może odpowiedzieć na to pytanie. Wskazuje raczej odmienne życie, sposób bycia w świecie, który rodzi inny sposób poznawania i patrzenia na rzeczywistość. I zgłębia ją w jej konstytutywnych czynnikach, aż po rozpoznanie jej źródła, punktu źródłowego – Chrystusa. Gdyby wiara nie docierała aż tam, nie udzielała odpowiedzi na to pytanie, byłaby bezużyteczna. Ale gdyby nie pokazywała tej swojej zdolności z wnętrza naszego doświadczenia, gdyby była tylko powtarzaniem jakiejś doktryny, choćby nawet prawdziwej, byłaby jeszcze bardziej bezużyteczna, ponieważ abstrakcyjna. Nikogo nie pobudzałaby do działania.

Nasza propozycja dla tego, kto nas czyta, jest angażująca – jest propozycją pracy. Wymaga czasu, by zgłębić, przesiać, zweryfikować. To nie przypadek, że sama książeczka będzie przedmiotem wychowawczej propozycji CL na następne miesiące. By towarzyszyć w rozpoczęciu tej pracy, postanowiliśmy tym razem poświęcić Rekolekcjom „Pierwszy plan”. Są to historie i świadectwa, które dokumentują, co się wydarza, kiedy zaczyna się poważnie traktować to pytanie i przeprowadzać tę weryfikację dla siebie. Po prostu zmiana życia. We wszystkich jego aspektach: praca, studia, choroba, polityka… I wszędzie: od Europy wstrząśniętej wyborami, po Amazonię, Południowy Sudan oraz wiele miejsc, gdzie historia, przemijając, w gruncie rzeczy sprawia, że wciąż na nowo wyłania się zawsze i jedynie pilna potrzeba: że istnieje coś, co trwa w czasie, na zawsze.